Sponsorlu Bağlantılar

20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nin İçinde Bulunduğu Durum

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında bulunan “20. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum” hakkında bilgi:

Atatürk’ün yetiştiği dönemde Osmanlı Devleti gücünü iyice kaybetmiş, Batı medeniyeti karşısında bilimsel ve teknolojik açıdan yenik düşmüş durumdaydı. Avrupa, bilim ve teknik konularında ileri bir seviyeye gelmiş, bu ilerlemeler sanayi inkılabına yol aç
Yazının devamı...

Atatürkçü Düşünce Sistemi Özet

Büyük Önder Atatürk’ün eseri olan Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden doğmuştur. Temelinde, insanlığın yüzyıllar boyunca kazandığı yüksek değerler olup, bu değerler ilerlemeye ve yenileşmeye yönelik değerlerdir.

Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletini, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaç edinmiştir. Atatürk’te böyle bir düşünce sisteminin oluşmasında, ai
Yazının devamı...

Sosyokültürel güç ne demektir? Sosyokültürel güç nedir?

Sosyokültürel güç, bir milleti oluşturan insan gücünün özellikleri ve o milletin kültürünün oluşturduğu güçtür. Halkın sosyal yaşantısı ve kültür düzeyi, aynı zamanda o ülkenin gücünü gösterir. Bir ülkede halkın yaşama ve kültür seviyesinin yüksekliği, demokratik haklarını kullanabilmesi, bilime ve sanata önem vermesi, o ülkede sosyokültürel gücün temellerini sağlamlaştırır. Ülkenin sosyokültürel yönden güçlü olması, eğitime, güz
Yazının devamı...

Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

Tarihi ve toplumsal gelişmelerin oluşturduğu Türk inkılabı, bir fikir ve idealin dile getirilişidir. Türk milletini çağdaşlaştırmaya yönelik inkılaplar, kalkınmaya yönelik bütün gayretler, belli bir düşünce sisteminin ürünüdür. İşte Türk inkılabının temelini oluşturan bu düşünce sisteminin adı Atatürkçülüktür.

Bir kavram olarak açıklayacak olursak; Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet
Yazının devamı...

Türkiye Cumhuriyeti’nin Genel Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti’nin genel yapısı 3 temel birimden oluşmaktadır. Bunlar; Yasama, Yürütme ve Yargı’dır. Bu üç temel birim, kaynağı millet egemenliğine dayanan devletin üstün gücünü kullanmaktadır.

Yasama gücü, yasaları yapan, değiştiren ve yürürlükten kaldıran güçtür. Bu güç, milletin temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millet adına kullanılır. TBMM, bu görevinin yanı sıra, Bakanlar Kurulu’nu ve Bakanları denet
Yazının devamı...

Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri. Kısaca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Nitelikleri Nelerdir?

Gücünü milletten alan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te, saat: 20:30’da 158 milletvekilinin kabul oyu ile 20 Ocak 1921 Anayasasının 1. maddesi değiştirilerek ilan edildi. Gerçekleşen bu değişiklikle, bir yönetim şekli olan Cumhuriyet, ilk kez Anayasaya girmiş oldu. 1924 Anayasasının birinci maddesinde “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” hükmü yer aldı.

5 Şubat 1937’de yapılan Anayasa değ
Yazının devamı...

Milli Birlik ve Beraberliği Güçlendiren Unsurlar. Milli birlik ve beraberlik unsurları.

Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında, milli eğitimin önemi çok büyüktür. Bunu sağlamak için ilk gerçekleştirilen, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi olmuştur. Atatürk, milliyetçiliğin başlıca unsurlarından saydığı birlik ve beraberliğin sağlanmasında milli eğitimin önemini şöyle vurgulamaktadır: “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı n
Yazının devamı...

Milli Birlik ve Beraberliğin Anlamı ve Önemi. Milli birlik ve beraberlik ilkesinin anlam ve önemi.

Milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin bütün olması, içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesi demektir. Milli birliğin temelinde, Atatürk milliyetçiliği bulunur. Milli birlik ve beraberlik duygusu, millet bilinci etrafında vatandaşları birbirine bağlar. Bu nedenle, milletimizin en büyük güç kaynağı ve varlığının güvencesidir.

Milli birlik ve beraberlik, sosyal adal
Yazının devamı...

Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamını sağlamak

Her millet çağdaşlaşmak için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Türk milletinin çağdaşlaşma yöntemi ise kaynağını Türk Kurtuluş Savaşı’ndan alan Atatürk İnkılabının altı temel ilkesine dayanır. Bu ilkelerin temel amacı, Türk toplumunu her yönden çağdaş bir toplum haline getirmektir.

Neden Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak zorundayız?

Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak Türki
Yazının devamı...

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

Atatürk’ün amansız hastalığı yaşadığı günlerde, devlet adamları zaman zaman Mareşal Fevzi Çakmak’ın başkanlığında toplanıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği üzerinde görüşmeler yapıyorlardı. Devlet adamları bu acılı günlerde bile, akılcı ve gerçekçi bir görüşle görevlerini yerine getirmeye gayret gösteriyorlardı.

10 Kasım 1938 günü Atatürk’ün vefat etmesi üzerine, hükûmet bir bildiri yayımlayarak Türk milletine baş sağlığı di
Yazının devamı...

İsmet İnönü’nün Kişiliği ve Devlet Adamlığı

1906 yılında Harp Akademisi’ni bitirdi. Kurmay Yüzbaşı olarak Edirne’deki 2. Ordu’ya atandı. 1909’da Yeşilköy’de Harekat Ordusu’na katıldı. Ayaklanmaları bastırmak için Yemen’e gitti. İstanbul’a döndüğünde Balkan Savaşı’na katıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu ve Suriye Cephesi’nde görev aldı. Savaşın bitmesinin ardından Harbiye Nezareti’ne alındı. Kafkas Cephesi’nde birlikte çalıştığı Mustafa Kemal Paşa ile Anadolu’ya geçerek birlikt
Yazının devamı...

Atatürk’ün Devlet Adamlığı Özet

Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biride hiç şüphe yoktur ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’tür. O, Türk milletinin kurtuluş mücadelesindeki en büyük askeri dehası olması yanında, ülkenin savaş sonrasındaki kalkınmasının da baş mimarı olmuştur. Yalnızca bağımsızlık savaşının kazanılmış olmasını kafi görmeyen bir anlayışa sahip olan Atatürk, Türkiye’nin başından beri iç ve dış meselelerine azami özen göstermiş, atılacak a
Yazının devamı...

Yurtta Sulh Cihanda Sulh İlkesinin Açıklaması

Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesi, bütün insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını amaçlar. Atatürkçü düşüncenin vazgeçilmez bir unsuru olan bu ilkenin temel amacı, yurt içinde ve yurt dışında sürekli barışın sağlanmasıdır. Ancak bu anlayış “Her ne pahasına olursa olsun barış” demek değildir. Kurtuluş Savaşı sırasında görüldüğü gibi, Türkiye’nin temel hedeflerine ulaştığında yani hakları kabul edildiğinde barışa razı olacağı o
Yazının devamı...

Mustafa Kemal’in İzmir’e gelişi. Atatürk’ün İzmir ziyaretleri. Atatürk’ün İzmir ilini ziyaret ettiği tarihler. Atatürk İzmir ilini kaç kez ziyaret etmiştir? Atatürk İzmir’e ilk olarak hangi tarihte gelmiştir? Sırasıyla Atatürk’ün İzmir’e geldiği tarihler. Atatürk’ün İzmir’e Gelişleri.

İzmir, Atatürk’ün yaşamında oldukça önemli olan şehirlerden biridir. Kurtuluş Savaşı’nda ilk kurşunun Şehit Gazeteci Hasan Tahsin tarafından İzmir’de atılmış olması, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ka
Yazının devamı...

Atatürk’e İzmir hemşehriliği verilmesi. Atatürk’ün İzmir hemşehriliği. Atatürk İzmir Hemşehrisi. Atatürk’e İzmir hemşehriliğinin verilmesi hakkında yazı.

İzmirlilerin Atatürk’e 14 Eylül 1922 tarihinde hemşehrilik teklif etmesi üzerine, Büyük Önder Atatürk 24 Eylül 1922 tarihinde şu mektubu yazar:

“İzmir Muhterem Hamiyetli Ahalisine

İzmir Belediye ve Yönetim Meclisleri aracılığı ile bana İzmir Hemşehriliği sanı verildiğini öğrendim. Ülkemizin Akdeniz’e karşı ışığı olan,
Yazının devamı...

Atatürk’ün Mersin’e Gelişi

20 Mayıs 1938 Cuma

Mersin şehri, bugün öğleden sonra saat 13.00’te Büyük Önder Atatürk’e kavuştu.

Trenin gelmesinden saatler önce istasyon ve çevresi büyük bir kalabalıkla dolmuştu. Bütün Mersin halkı Atatürk’ü karşılamaya koşmuştu.

İstasyonda Vali, Tümen Komutanı, bütün hükümet daire müdürleri, askerî kıta, memurlar, parti ve millî kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve caddeleri dolduran binlerce halk tarafından anlatılamayacak dereced
Yazının devamı...

Atatürk’ün Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi
 
Atatürk’ün Türk Tarihi Açısından Önemi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk tarihinde, kendi dönemini olduğu kadar, sonrasını da derinden etkileyen, çığır açıcı bir yeri vardır. Onun Türk tarihi içinde son derece seçkin bir yere sahip olması hiç şüphesiz vatan kurtaran, millî bir kahraman olmasından ileri gelmektedir.

Yurdun dışardan ve içerden amansız saldırılara uğrad
Yazının devamı...

Milli Egemenlik Ne Demektir? Milli Egemenlik Nedir?

Milli hakimiyet anlamına da gelen milli egemenlik: Milletin özgür iradesi ile oluşturduğu devletin, hiçbir kişi, zümre yada oluşumu kendi gücü üzerinde görmemesi, kendi ülke sınırları içerisinde yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanabilen tek merci olması, ülke dışından gelebilecek hiçbir etki ve sınırlamayı kabul etmemesi, demektir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” denilmek sur
Yazının devamı...

Atatürkçülüğün Türk Milletine Sağladığı Faydalar

Atatürkçülük, Türk milletinin bugün olduğu gibi gelecek yıllarda da huzur ve refah içerisinde yaşamasını amaçlayarak, devlet yönetiminde aklın ve bilimin esas alınması suretiyle, milli egemenliğin kayıtsız şartsız hakim kılınması fikrini savunmaktadır.

Büyük Önder Atatürk’ün fikirleri ve icraatları sayesinde çağdaş ve modern bir ülke haline gelen Türkiye Cumhuriyeti’ni teknolojik anlamda daha da ileri bir ülke konumuna getirme ç
Yazının devamı...

Milli Bayramlarımız ve Tarihleri Nelerdir? Milli bayramlarımız ve tarihleri ile ilgili kısa bilgi. Milli bayramlarımızın adları ve ilan edildikleri tarihler hakkında yazı. Milli bayramlarımız kaç tanedir? Milli bayramlar nasıl ilan edilmiştir?

Ülke çapında çeşitli tören ve büyük katılımlarla kutladığımız milli bayramlarımızın hepimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Büyük gurur ve şerefle kutladığımız bu günlerin neden ve nasıl bayram olduğunu tekrar hatırlayalım.

Milli Bayram
Yazının devamı...

Türk Kadınının Kurtuluş Savaşına Katkıları Nelerdir?

1914-1918 yılları arasında yapılan Birinci Dünya Savaşı sonunda toprakları işgal edilen Türk milleti, düşmanı tamamen yurttan kovmak için Atatürk’ün önderliğinde dünyada emsali görülmemiş bir kurtuluş mücadelesine imza atmıştır. Sadece erkeğiyle değil kadınıyla da bu mücadelenin içerisinde yer alan Türk halkı, Anadolu’yu düşmandan temizleyene kadar amansız bir savaşın içerisine girmiş, bu uğurda kadın-erkek binlerce şehit vermiştir.
Yazının devamı...

Aynı kültüre sahip olan insanların oluşturduğu topluluğa “Millet” adını veren Atatürk, devletin sağlam bir şekil de ayakta kalabilmesi için milli kültürün de en üst seviyede gelişmiş olması gerektiğini ifade etmiştir.

Milli kültürü bir olan insanların milleti; milletin de devleti oluşturacağı düşüncesine sahip olan Atatürk, Türk milletinin milli kültürünün mutlaka sağlam olması gerektiğini bir çok kez dile getirmiştir.

Atatürk, ailelerin çocuklarını yetiştirirken Türk örf ve a
Yazının devamı...

Atatürk’ün Matematiğe Verdiği Önem

Atatürk’ün matematik alanın da yapmış olduğu çalışmalar aslında bu dalın kendisi için ne kadar büyük bir önem ifade ettiğini açık ve net bir şekilde göstermektedir.

Atatürk’ün matematiğe olan ilgisi ilk olarak ortaokul yıllarında kendisini göstermiş, matematik dersindeki başarısından dolayı öğretmenlerince çok sevilen bir öğrenci durumuna gelmiştir. Matematik öğretmeninin olmadığı günlerde sınıftaki diğer arkadaşlarına matematik dersi vermesi
Yazının devamı...

Atatürk’ün Edebiyata Verdiği Önem

İnsan topluluklarının bugününü ve geleceğini koruyan kuruluşların bile en esaslı eğitim araçlarından biride edebiyattır. Edebiyatı en etkin şekilde kullanan kuruluşların zaman içerisinde edebiyatın insan toplulukları üzerindeki etkisini görerek bu alandaki çalışmalarını artırdıkları gözlemlenmiştir.

Büyük Önder Atatürk’ün edebiyata verdiği önem tartışmasız çok büyüktür. Edebiyatın bir sanat dalı olduğunu söyleyen Atatürk, Türk edebiyatının gel
Yazının devamı...

Atatürk’ün Çağdaşlaşmaya Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin modern bir devlet olmasını ve çağdaş devletlerle sürekli yarışır bir hale gelmesi gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir. “Ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkmalıdır” sözüyle çağdaşlaşmanın vazgeçilmezliğini hatırlatan Büyük Önder, gelecek nesillere de parola olarak bu sözü bırakmıştır.

Atatürk ilkelerinden biri olan İnkılapçılık ilkesi, Atatürk’ün yenilik hareketlerine ne kadar
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası