Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk ilkeleri-Bütünleyici ilkeler;

Atatürk ilkeleri arasında olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, İnkılapçılık (Devrimcilik) ve Devletçilik İlkesi yanında birde bunları tamamlayan bütünleyici ilkeler vardır. Bütünleyici ilkelerin neler olduğunu ve anlamlarını Atatürk’ün sözleri ile destekleyerek açıklamanın akılcı olacağı kanaatindeyiz.

Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri nelerdir?

1-Milli Egemenlik: Milli hakimiyetin her şeyin üzeri
Yazının devamı...

Gaziler Günü, her yıl büyük bir gurur ile 19 Eylül’de bütün yurtta törenlerle kutlanmakta ve milletimiz her daim onların yanında olduğunu göstermektedir. Kan akıtılarak, can verilerek sahip çıkılan bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, elbette ki şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onlar için her şeyin en güzelini ve iyisini yapmak bizler için en büyük görevdir, görev olmalıdır.

Gaziler günü ve gazilerin önemi

Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğini yaptığı Kurtuluş
Yazının devamı...

Atatürk ilkeleri nelerdir?

Atatürk ilkeleri ve kısa açıklamaları.

Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlü bir devlet adamı olarak bir dizi yeniliklere imza atmış ve ülkenin her açıdan yükselebilmesi için bir çok ilkeleri de hayata geçirmiştir.

Atatürk, ülkenin gelecekte de var olabilmesi ve çağdaş modern bir anlayış içerisinde yaşamını idame ettirebilmesi için her alanda çalışmalar yapmış büyük bir devlet adamıdır.
Yazının devamı...

Gaziler Günü

TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verildiği gün olan “19 Eylül” bütün yurtta “Gaziler Günü” olarak kutlanır. Atatürk’e Sakarya Savaşı sonrası (19 Eylül 1921) verilen bu unvan adeta tüm gazilerimize olan şükran duygularımızın birleştiği müstesna bir gündür. Her yıl 19 Eylül’de bütün yurtta bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanmakta ve tüm gazilerimiz en özel şekilde anılarak hatırlanmaktadır.

Türkiye’de bir çok yerde faaliyet gösteren Muh
Yazının devamı...

Milliyetçilik ne demektir?

Kavram olarak Milliyetçilik, tarih boyunca aynı toprak üzerinde din, dil, ve kültür bağı ile bağlı olarak yaşamış bir milletin, kendi devleti dışında hiçbir devletin himayesini kabul etmeksizin yine özgürce bir arada yaşama hakkının var olması gerektiğinin savunulması demektir.

Avrupa’da ve dünyada milliyetçilik anlayışı

Avrupa’da 19. yüzyıl başlarında görülen milliyetçilik akımı, 1789 Fransız İhtilali ile tüm Avrupa’yı sarmı
Yazının devamı...

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele’yi teşkilâtlandırmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gelişini takiben, vatanın kurtuluşu yolunda büyük bir azim ile başlattığı yolculuğunda, Havza, Amasya, Tokat, Sivas ve Erzincan üzerinden 3 Temmuz 1919 günü Erzurum’a gelmiştir.

Zor şartlarda gerçekleşen yolculuk sonrası Atatürk, Erzurum halkı ve askerler tarafından şehrin ilk göründüğü nokta olan Ilıca’da karşılanır ve büyük bir sevgi gösterisi içerisinde kaleye kadar kendisine eşlik edilir.
Yazının devamı...

Yüzyıllar boyunca Anadolu topraklarında bağımsız bir şekilde hüküm sürmüş Türk milleti, en son Osmanlı Devleti’nin 600 yıllık saltanatının ardından büyük bir yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.

Türk milleti asırlardır bütün dünyada yaşadığı bölgelerde kendi milletinden olsun yada olmasın her toplum ile kardeşçe yaşamayı kendisine ilke edinmiştir. Türkler İslamiyet ile tanışmadan önceki zamanlarda bile yaşadığı topraklara bir saldırı olmadığı zaman hiçbir şekilde savaşı arz
Yazının devamı...

Atatürk İlkelerinin Açıklamaları

Cumhuriyetçilik İlkesi

Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin hakim kılındığı bir yönetim biçimidir. Atatürk`ün cumhuriyetçilik ilkesi yeni Türk Devleti`nin en temel özelliklerinden birisi olup, en basit ve anlaşılır manasıyla halkın kendi kendisini yönetmesidir. Yani bir ülke sınırları içerisinde bulunan halkın, kendi huzur ve güvenini sağlayacağına inandığı kişileri seçme özgürlüğüdür.

Örnek: Cum
Yazının devamı...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her alanda yapmış olduğu devrimler (yenilikler) ile Türkiye Cumhuriyeti’ne çağ atlatmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk devrimleri ile çağdaş bir ülke konumuna gelerek, tüm dünyada saygınlığını arttıran atılımcı bir Atatürk Türkiye’si olarak bilinmektedir.

Atatürk devrimleri ve açıklamaları

Harf Devrimi: Öğrenilmesi son derece güç olan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin kullanılmasının sağlan
Yazının devamı...

Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçları karşısında doğmuştur.

Atatürk ilkelerinin kabul edilmesinde ve toplum tarafından benimsenmesinde hiçbir dış baskı yoktur.

Atatürk ilkelerinde taklitçilik yoktur.

Atatürk ilkelerinin anlam, kavram ve yapısı Türk milletinin ruhuna, karekterine ve geleneklerine tamamen uygundur.

Atatürk ilkeleri tamamen bir bütündür. İlkelerin tamamı bir bütünün parçasıdır. Bütün ilkeler birbiri ile alakalı olduğundan sonuçta birbirini
Yazının devamı...

Atatürk milli mücadele sonrası savaşın sadece cephede değil, siyasal, ekonomik ve kültürel alanda da kazanılması gerektiğini düşünüyordu.

Atatürk her alanda Türk milletinin çağdaş devletler arasındaki yerini bir an evvel alması gerektiğini düşünerek bir dizi ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler “Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, lâiklik ve inkılâpçılık” tır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dayanağı olan bu ilkeler sayesinde ülkemiz Cumhuriyet döneminin başlangıc
Yazının devamı...

Atatürk, milli mücadele yıllarında bütün zorluklara rağmen Anadolu topraklarını karış karış gezmiş ve halkı milli mücadeleye davet etmiştir. Amasya Tamimi ile başlayan bu süreç daha sonraları, Erzurum Kongresi, Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi ve Sivas Kongresi ile devam etmiştir.

Alınan kararlar doğrultusunda ilk olarak vatanın bölünmez bir bütün olduğu kabul edilmiş, manda, himaye altında olma gibi kavramlar şiddetle reddedilmiştir. Vatanın kurtuluşunun yine halkın elinde olduğ
Yazının devamı...

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sadece bir kurucusu değil aynı zamanda ortaya koyduğu fikirleri, uygulamaları ile bizim en büyük yol göstericimiz olmuştur.

Bizler her zaman ve her yerde Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında yürüyerek ona layık bir millet olduğumuzu dosta ve düşmana en güzel şekilde göstermeliyiz. Göstermeliyiz ki Türk milletinin birlik ve beraberliğine hiç kimse el uzatamasın. Bu birlik ve beraberliği sağladığımız sürece, hiçbir güç bizi birbirimize düşürem
Yazının devamı...

Afet İnan, Profesör Eugene Pittard’ın kendisine doktora tezi olarak verdiği “Türk Milletinin Özellikleri” konusu ile ilgili Atatürk’ten yardım istemesi neticesinde, Atatürk Afet İnan’a ilk önce kendi görüşlerini yazmasını, kendi fikirlerini ise daha sonra bildireceğini söyledi.

Afet İnan kendi çalışmasını hazırlarken Atatürk iki küçük not kağıdına kurşun kalemle kendi tanımını şöyle yaptı: “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellis
Yazının devamı...

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

Vatan uğruna yapmış olduğu büyük hizmetlerden dolayı, yüce Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, sonsuza değin şükranlarını sunmaya devam edecektir.

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağdaş medeniyetler düzeyine getirmek için yapmış olduğu bir dizi yeniliklere Atatürk devrimleri diyoruz. Atatürk devrimleri yani diğer adıyla Atatürk inkılaplarını, eğitim, sosyal, siyasal, hukuk ve ekonomik alanlarda yapılan devrimler ile ölçü birimlerinde
Yazının devamı...

Her şeyden evvel şunu belirtmeliyiz ki, Kurtuluş Savaşı’ndan yorgun olarak çıkmış bir milleti yapmış olduğu hizmetler ile birlikte başarıdan başarıya koşturan Büyük Önder Atatürk’e olan sevgi ve saygımız her zaman olduğu gibi bu günde büyüyerek devam etmektedir.

Zaten, O’nun fikir ve düşüncelerine sahip çıkmak, Atatürkçü kimliğimizi en güzel şekilde açıklamaktadır.

Atatürkçülük nedir? diye bir soru soruduğunda kısa ve öz olarak şunları söyleyebiliriz;

-Atatürkçülük, bi
Yazının devamı...

Atatürk her alanda olduğu gibi, milletine spor alanında da bir çok hizmetlerde bulunmuştur. Sporun evrensel büyüklüğünün farkına varan Mustafa Kemal Atatürk, bu alanda da sayısız yeniliklere imza atmış ve kendiside bizzat halkı ile beraber spor yapmayı da ihmal etmemiştir. Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği destek her zaman üst seviyede olmuş ve bugünkü bir çok spor dalındaki başarıların temeli onun zamanında atılmıştır.

Atatürk spor faaliyetlerini Türk gençliğinin milli terbiyesini
Yazının devamı...

Atatürk ilke ve inkılaplarını bir bütün olarak düşündüğümüzde hem ilkelerin hem de inkılapların birbirini tamamladıkları açıkça görülmektedir. Atatürk yapmış olduğu yenilikler ve gösterdiği hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağdaş ve gelişime açık bir ülke konumuna getirmiştir. Atatürk ilkeleri sayesinde bir milletin sahip olması gereken özellikler bir bir sıralanmış, vatan ve millet sevgisi ön plana çıkarılmıştır. Atatürk inkılapları sayesinde de devletimiz dış ülkelerde büyük bir
Yazının devamı...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne ve vatanına yapmış olduğu hizmetler tarih boyunca şükranla anılacaktır.

O’nun önderliğinde yapılmış olan Türk Kurtuluş Savaşı emsali görülmemiş bir destandır. Orta Asya’dan günümüze kadar hiç bir zaman esaret altında bulunmayan Türk Milleti, büyük önder Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi sonsuza dek ilelebet ve payidar kalacaktır.

Atatürk, Türk Milleti adına yapmış olduğu büyük hizmetlerin yanında, tüm dünya ülkelerinde de düşünc
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası