Sponsorlu Bağlantılar

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

TBMM Hükümeti daha saltanat kaldırılmadan önce, barış konferansına hazırlanmaya başlamıştı. Yapılan hazırlıklar içerisinde üç önemli nokta üzerinde duruluyordu, Bu önemli noktalar şunlardı; Konferansın yeri, konferansta Türkiye’yi temsil edecek kişinin saptanması, konferansta görüşülecek konular.

Konferansın yeri

Anlaşma devletleri konferans yeri olarak Lozan’ı önermişler, TBMM Hükümeti ise İzmir’i uygun görüyord
Yazının devamı...

Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması’nın önemli maddeleri:

Sınırlar ile ilgili hükümler

Suriye sınırı: 20 Ekim 1921’de Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması’nın koşulları kabul edildi.

Irak Sınırı: Bu sorun çözüme kavuşturulamadı. Sorun içerisinde olan Musul konusu da dahil olmak üzere, bu sorunun Türkiye ile İngiltere arasında dokuz ay içinde yapılacak görüşmelerle dostça çözü
Yazının devamı...

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçları ile Lozan Barış Antlaşması sonucunda, lehimize ve aleyhimize çözüme kavuşturulan konular hakkında bilgiler.

Lozan Barış Antlaşması sonucunda lehimize çözümlenen konular

- Kapitülasyonlar: Her türlü kapitülasyonlar kaldırılmış böylece ekonomik bağımsızlığın kazanılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

- Savaş Tazminatı: Türkiye hiçbir devlete savaş tazminatı ödememiş
Yazının devamı...

Lozan Barış Antlaşması ve önemi hakkında bilgi

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı tarih: 24 Temmuz 1923

İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalanan Lozan Barış Anlaşması’nın önemi Türkiye açısından oldukça büyüktür.

Lozan Barış Antlaşması’nın önemi

-Yeni Türk devletinin bağımsızlığı itilaf devletleri tarafından resmen tanınmıştır.

-Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar içerisinde, geçerliliğini günümüze değin sürdüren tek antlaşmadır
Yazının devamı...

Edirne Barış Antlaşması’nı imzalayan devletler, Edirne Antlaşması’nın tarihi, gelişimi ve Edirne Antlaşması’nın önemli maddeleri ile tarihsel sonuçları-sonucu hakkında kaynak bilgiler.

Edirne Antlaşması’nın tarihi: 14 Eylül 1829

Edirne Antlaşması’nı imzalayan devletler: Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı

Edirne Antlaşması’nın imzalandığı şehir: Edirne

Savaşın çıkış sebepleri ve Osmanlı Devleti’nin Edirne Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldığı bazı sebepler hakkın
Yazının devamı...

Bükreş Antlaşması’nı imzalayan devletler, Bükreş Antlaşması’nın tarihi gelişimi ve Bükreş Antlaşması’nın önemli maddeleri ve sonucu hakkında bilgiler.

Bükreş Antlaşması’nı imzalayan devletler: Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı

Bükreş Antlaşması’nın tarihi: 28 Mayıs 1812

Bükreş Antlaşması’nın imzalandığı yer: Romanya’nın Bükreş şehri

Bükreş Antlaşması hakkında bilgiler.

Bükreş Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında Rom
Yazının devamı...

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması hakkında bilgi ve önemli olaylar.

Sevr Antlaşması’nın tarihi: 10 Ağustos 1920

Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı’na son veren antlaşmadır. Birinci Dünya Savaşı’nı kazanan İtilaf Devletleri, yenilgiye uğrattıkları Almanya Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile derhal barış antlaşması imzaladıkları halde, Osmanlı Devleti ile yapacakları antlaşmayı Osmanlının nasıl paylaşılacağı konusunda kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle
Yazının devamı...

Sevr Barış Antlaşması’nın tarihsel önemi hakkında bilgi

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Sevr Antlaşması’nın önemi

1- Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu son antlaşmadır.

2- Mebuslar Meclisinin onayından geçmediği için hukuken geçersiz bir anlaşmadır.

3- Misak-ı Milli’ye aykırı olması ve Türk milletinin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olması nedeniyle TBMM tarafından tanınmamıştır.

4- Türk halkıda bu antlaş
Yazının devamı...

10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Barış Antlaşması Türk milleti tarafından hiç bir zaman kabul edilmemiş ve uygulamaya konulmamış bir antlaşmadır.

Sevr Barış Antlaşması’nın maddeleri

1- İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak; ancak Osmanlı Devleti anlaşma koşullarına uymazsa İstanbul Türk’lerden alınacaktı.

2- Boğazlar her zaman bütün devletlerin gemilerine açık tutulacaktı. Uluslar arası bir komisyon Boğazları yönetecek ancak komisyonda
Yazının devamı...

Sevr Antlaşması’nın Sonuçları

1- Sevr Antlaşması, Türk milletini asla umutsuzluğa sürüklemedi. Bilakis mücadele gücünü ve kararlılığını artırdı.

2- Sevr Antlaşması, Mebuslar Meclisi’nde onaylanmadığı için yasal dayanaktan yoksun kalmıştır.

3- 19 Ağustos 1920 tarihinde toplanan TBMM, Sevr Antlaşması’nı imzalayanların ve onaylayanların vatan haini sayılmalarını kabul etti.

4- TBMM, Sevr Antlaşması’nı tanımadığını ilan etti.

5- Sevr Antlaşması Birinci Dün
Yazının devamı...

Uşi Antlaşması: Osmanlı Devleti ile İtalya arasında Trablusgarp Savaşı sonrasında 1912 yılında imzalanan antlaşma.

İtalyanlar, sömürge arayışları sonucu saldırdıkları Trablusgarp’ta, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişi ile karşılaşmışlar ve başarılı olamamıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin gücünün tam olarak yerinde olmaması ve Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalyanlara barış teklif etmek zorunda kalmış ve İsviçre’nin Lozan şehri yakınla
Yazının devamı...

Uşi Antlaşması (1912)

Uşi Antlaşması maddeleri.

Osmanlı Devlet ile İtalya arasında, Trablusgarp Savaşı sonrası imzalanan antlaşmadır.

Uşi Antlaşması’nın önemli maddeleri:

- Trablusgarp ve Bingazi’deki Osmanlı kuvvetleri çekilecek, Trablusgarp ve Bingazi özel bir düzenleme ile yönetilecekti.

- İtalya, Rodos ve çevresindeki Oniki Ada’yı geçici olarak elinde tutacak, Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’ne geri verecekti.

- Trablusgarp ve Bingazi’
Yazının devamı...

Uşi Antlaşması’nın sonuçları ve antlaşma sonrasındaki gelişmeler.

Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912)

Uşi Antlaşması’na rağmen İtalyanlar sözlerinde durmayarak, Oniki Ada’yı 1947 yılına değin ellerinde tuttular. O yıl adaları İkinci Dünya Savaşı’nı kaybettikleri için Yunanistan’a verdiler.

Osmanlı Devleti bu savaşa katılmadığı için kendi malımız olan bu adalar üzerinde her hangi bir hakkımızı kabul ettiremedik.

Vasvar Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 10 Ağustos 1664’te imzalanmış bir antlaşmadır.

Vasvar Antlaşması, Osmanlıca ve Latince olarak kaleme alınmış, Osmanlıca olanı Avusturyalılarda, Latince olanı Osmanlılarda kalmıştır.

Sultan Dördüncü Mehmed Han zamanında, 1663 Avusturya ve 1664 Alman seferleri üzerine, Avusturyalılar barış istedi. 29 Temmuz 1664 günü tamamlanan müzakereler sonrasında bir protokol düzenlendi. Protokol İstanbul ve Viyana tarafından tasdik e
Yazının devamı...

Viyana Kongresi

Fransız ihtilali sonrası General Napolyon Bonapart, imparator olduktan sonra tüm Avrupa’yı ele geçirmek için harekete geçti. Bu gelişme sonucunda, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 1804-1815 yılları arasında “Napolyon Savaşları” yada diğer adıyla “Koalisyon Savaşları” yapıldı. Napolyon Bonapart’ın Waterloo Savaşı’nda İngiltere ve Prusya’ya yenilmesiyle savaşlarda sona erdi. Osmanlı Devleti hariç hemen hemen bütün devletlerin katıldığı bu kongrede, Fransa’nın yenilm
Yazının devamı...

Yaş Antlaşması ve önemi

1787-1792 yılları arasında süren Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki savaşa son veren antlaşmadır.

Kırım’ı geri almak isteyen Osmanlı Devleti, 1787’de Rusya’ya savaş açtı. Ancak Avusturya’nın Rusya’nın yanında savaşa dahil olması Osmanlı Devleti’ni güç duruma düşürdü. Ruslarla yapılan savaşlarda ardı ardına yenilgiler alan Osmanlı Devleti, istemeyerekte olsa barışa taraf olmak zorunda kaldı.

Kasım 1791’de başlayan görüşmeler, 10 Ocak 1792’de im
Yazının devamı...

Ziştovi Antlaşması: 1788-1791 yılları arasında devam eden Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki savaşlara son veren antlaşma.

1787’de başlayan Osmanlı-Rus Harbi sürerken, Avusturya 1788’de Rusya’nın yanında yer alarak Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Bu gelişmenin ardından, İsveç’te Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girdi. Bu durumda iki ayrı cephede savaşmak durumunda kalan Osmanlı Devleti, savaş halinde bulunduğu Prusya ile 1790 yılında bir antlaşma imzaladı. O
Yazının devamı...

Zitvatorok Antlaşması (11 Kasım 1606)

1593 yılında başlayan ve 1606 yılına değin devam eden Osmanlı-Avusturya savaşlarını sona erdiren antlaşma.

1593 yılında başlayan Osmanlı-Avusturya savaşı ilk zamanlarda Osmanlılar aleyhine cereyan etti. Romanya’nın bir bölümü ile Orta Macarista Avusturyalıların eline geçti. Ancak Eflak, Boğdan ve Erdel’de durumunu düzelten ve isyanları bastıran Osmanlılar, kısa sürede tekrar duruma hakim oldular. Vezir-i âzam Mehmed Paşa’nın 1605’te Esterg
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası