Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türkiye, Türk Tarihi ve Kültürü Konusunda Seri Eserler Yayınlaması. Milli Mücadele döneminde TBMM’nin kültür alanında yapmış olduğu bazı çalışmalar.

Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği sırada Ankara’da canlı bir basın-yayın hayatı vardı. Çeşitli periyotlarla çıkan gazetelerin yanında çok değerli eserlerde yayınlanıyordu. İsmail Safa Bey’in Maarif Vekili olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu bakanlık kanalıyla bir dizi eserler yayınlamışt
Yazının devamı...

Milli Mücadelede ülkemizin bayındırlık ve imarına ilişkin yatırımlar ile ilgili kısa özet yazı.

İktisadî kalkınmanın başlatılabilmesi, her şeyden önce ülkenin bayındırlığına ve imarına ilişkin yatırımlara öncelik verilmesine bağlıydı. İhtiyaç duyulan altyapı yatırımlarının başında demiryolları, karayolları, limanlar ve ulaştırma araçları ile diğer kitle iletişim araçları geliyordu. İktisadî kaynakların oldukça az olmasına rağmen, Mustafa Kemal Milli Mücadele döneminde bir taraftan Kur
Yazının devamı...

Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketinin Kurulması ili ilgili kısa bilgi.

İlk “Türk Halk Şirketi” denemesi olan Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi’nin kuruluş hazırlıklarına Ankara’da 25 Temmuz 1922’de Büyük Taarruz’dan önce başlanmıştır. Şirketin hazırlık toplantıları İktisat Bakanı Mahmut Esat Bozkurt başkanlığında yürütülmüştür. Şirketin kuruluşu ise, 19 Eylül 1922’de gerçekleştirilmiştir. Şirket kurucuları arasında bazı milletvekilleri ile tüccar da bulunuyo
Yazının devamı...

Milli Mücadelenin ekonomi politikasının esasları ile ilgili kısa yazı. Özet olarak Milli Mücadelenin ekonomi politikasının esasları hakkında bilgi. Milli Mücadele sırasında izlenen ekonomi politikasının esasları nelerdir?

Düşmanı tamamen yurttan çıkarmaya yönelik verilen Milli Mücadele, bağımsızlık hedefine uygun bir ekonomi politikası izlenmesini gerektirmiştir. Dış borçlanmadan kaçınılmış, devlet imkânları seferber edilmiş, bütçe denkliğine göre hareket edilmiştir. Hem kamu hem özel
Yazının devamı...

Yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikasını tespit çalışmalarından İzmir İktisat Kongresi ile ilgili bilgi. Kısaca İzmir İktisat Kongresi. 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi hakkında özet yazı.

İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923

Lozan Konferansı devam ederken, yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikasını tespit etmek amacıyla, 17 Şubat 1923’de İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Açılış konuşması Atatürk tarafından yapılan kongreye 1135 kişi katıldı. Kongre
Yazının devamı...

Milli Mücadelede tasarruf. Milli Mücadelenin ekonomi politikasının esaslarından biri olan “Tasarruf” ile ilgili kısa bilgi. Milli Mücadele yıllarında tasarrufa veriler önem hakkında özet yazı.

Kısaca Milli Mücadelede Tasarruf

Milli Mücadelede ilke olarak, dış kaynaklarla açık finansmana başvurulmaması benimsendiğinden kaynak ihtiyacını karşılamak için milli tasarrufa büyük önem verilmiştir. Bir yandan devlet harcamalarında, diğer yandan da özel harcamalarda savurganlık yapılma
Yazının devamı...

Milli Mücadelenin ekonomi politikasının esaslarından “Denk Bütçe” ile ilgili kısa bilgi. Kurtuluş Savaşı yıllarında uygulanan denk bütçe politikası hakkında kısa yazı. Özet olarak Denk Bütçe nedir? Kısaca denk bütçe ne demektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün uygulamaya çalıştığı Denk Bütçe politikası.

Denk Bütçe

Mustafa Kemal, Milli Mücadele sırasında, bir yandan dış borçlanmaya set çekerek dışa bağımlılığı önlemek, diğer yandan da dönemin klasik kamu maliyesi anlayışına uygun olar
Yazının devamı...

Mustafa Kemal Atatürk’e Göre Mali Bağımsızlık nedir? Atatürk’e göre mali bağımsızlık ne demektir? Kısaca “Mali Bağımsızlık” deyince ne anlıyoruz? Mali bağımsızlık ile ilgili özet bilgi. Milli Mücadelenin Ekonomi Politikasının Esaslarından olan Malî Bağımsızlık hakkında kısa yazı.

Malî Bağımsızlık

Mustafa Kemal, yapmış olduğu konuşmalarda milli tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için ön şart olarak malî bağımsızlığın kazanılması gerektiğini bir çok kereler dile getirmiştir. Kurtu
Yazının devamı...

Birinci Heyet-i İlmiye ile ilgili kısa yazı. Birinci Heyet-i İlmiye hakkında kısaca özet bilgi.

Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) 15 Temmuz – 15 Ağustos 1923 tarihleri arasında Ankara’da geniş bir eğitim komisyonu toplamış ve ülkenin eğitim ile ilgili tüm sorunları burada tartışılmıştır. “Birinci Heyet-i İlmiye” denen bu toplantının açılış konuşmasını yapan Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Safa Bey (İsmail Safa ÖZLER) tarafından “ülkenin gerçek kurtuluşunun eğitimle sağlana
Yazının devamı...

Büyük Taarruz Planı ile ilgili kısa bilgi. Büyük Taarruz’un planı hakkında özet yazı. Kısaca Büyük Taarruzun planı.

Başkomutan Mustafa Kemal tarafından en ince ayrıntısına kadar hazırlanan Büyük Taarruz, ve onu izleyecek Meydan Muharebesi planı, 27/28 Temmuz 1922 gecesi, Akşehir’e çağrılan ordu komutanlarına açıklandı. Ordu komutanlarının da görüşleri alındıktan sonra Batı Cephesi ordularına 6 Ağustos 1922’de gizli olarak “Taarruza hazırlık” emri verildi.

Büyük taarruz planı d
Yazının devamı...

Yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikasını tespit çalışmalarından Ankara’da Ziya Gökalp başkanlığında kurulan “ekonomi heyeti” ile ilgili kısa bilgi. Kısaca, Atatürk’ün öncülüğünde kurulan ve Ziya Gökalp’in başkanlığını yaptığı EKONOMİ HEYETİ hakkında özet yazı.

Ankara’da Ziya Gökalp Başkanlığında Kurulan Ekonomi Heyeti

Atatürk, Kurtuluş Savaşı devam ederken bağımsız yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikasının tespit edilebilmesi için Ziya Gökalp başkanlığında bir heyeti görev
Yazının devamı...

Mudanya Mütarekesine Katılan Devletler Hangileridir? Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır? Mudanya Mütarekesi nerede ve ne zaman yapılmıştır? Bu mütarekede ülkemizi kim temsil etmiştir?

TBMM ordularının elde ettiği başarı üzerine, Çanakkale Boğazı’nın Anadolu kıyısında bulunan Fransız askerleri Trakya kıyısına taşındı. Burada İngiliz askeri gücü tek başına bırakıldı. Türk ordusu İngiliz askerlerinin yakınına kadar gelince o sırada İngiliz Hükümetinin Başka
Yazının devamı...

Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) Ceride-i Resmiye ile ilgili özet yazı. Ceride-i Resmiyenin ilk yayım tarihi ve gazetenin gelişim süreci hakkında kısa bilgi. Ceride-i Resmiye ne demektir? Ceride-i Resmiye gazetesinin yayım hayatı.

Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete)

Anadolu’da Kurtuluş Savaşı başladıktan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak yeni bir Türk Devleti kurulduktan sonra, devletin yaptığı işleri göstermek için Resmi bir gazeteye ihtiyaç duyulmuştur. 7 Ekim 1336 (1920)
Yazının devamı...

İlk Türkçe gazete hangisidir? İlk Resmi Gazetenin adı nedir ve hangi tarihte yayım hayatına başlamıştır? İlk Türkçe resmi gazete Takvim-i Vekayi ile ilgili bilgi.

Takvim-i Vekayi

Devlet yönetiminde yenilik yapılması yolunda büyük çaba harcayan Padişah 2. Mahmud’un bu yöndeki en önemli etkinliklerinden biri, ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayi’nin (Olayların Takvimi) yayımlanmasıdır (11 Kasım 1831).

Osmanlı Devleti zamanında halkı bilinçlendirmek, iç ve dış olaylar hakkın
Yazının devamı...

Milne Hattı, İstiklal Savaşı’nda Milne Hattı ile ilgili kısa özet yazı, Milne Hattı nedir? Milne Hattı tarihi hakkında bilgi.

Milne Hattı

Paris Barış Konferansı’nda, Yüksek Şura 18 Temmuz 1919 tarihinde Yunanlılar ile Türk Millî Kuvvetleri arasında bir sınır tesbiti yapılmasını ve bu görevin Kuzey Anadolu İtilâf Devletleri İşgal Kuvvetleri Komutanı General Sir George Milne’e verilmesini kararlaştırdı. Yüksek Komiserler 2 Ağustos 1919’da konuyla ilgili notanın metni üzerinde an
Yazının devamı...

Mehmet Rıfat Börekçi’nin hayatı ve Anadolu fetvası ile ilgili kısa yazı. Rıfat Börekçi’nin kısaca hayatı ve vermiş olduğu fetva, Rıfat Börekçi tarafından verilen Anadolu Fetvası. Rifat Börekçi hayatı hakkında özet bilgi.

Rıfat Börekçi’nin Hayatı

Mustafa Kemal’e olan yakınlığı ve Milli Mücadeleye verdiği destek ile tanınan din adamı Rıfat Efendi (Börekçi) 1861 yılında Ankara`da dünyaya geldi. Müderrislik ve müftülük görevlerinde bulunan Rıfat Efendi, 1908 yılın
Yazının devamı...

Mehmet Rıfat Efendi (Börekçi) kimdir? Mehmet Rıfat Börekçinin hayatı, Rıfat Börekçi ile ilgili kısa bilgi, Milli Mücadele yıllarının önemli isimlerinden Rıfat Efendi (Börekçi) ile ilgili özet yazı.

Din adamı Rıfat Efendi (Börekçi), 1861 yılında Ankara’da doğdu. Müderrislik, müftülük gibi görevlerde bulundu. Mustafa Kemal’in başlattığı Kurtuluş Savaşı’na destek verdi. Milli Mücadele’nin ilk günlerinde Ankara’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurdu ve bu cemiyetin başkanı
Yazının devamı...

Yörük Ali Efe’nin hayatı, kısaca Yörük Ali Efe hakkında bilgi, Yörük Ali Efe ile ilgili özet yazı. Kurtuluş savaşı kahramanlarından Yörük Ali Efe kimdir?

Yörük Ali Efe, 1893’te Aydın’a bağlı Yenipazar’da doğdu. Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmesinden sonra, Çine’de bulunan 57. Tümen’in direnişi örgütleme çalışmalarına katıldı. Yunan birliklerine karşı yapılan ilk baskınlarda yer aldı. 16 Haziran 1919’da, Sultanhisar’da Malgaç Köprüsü’ nü basarak bir Yunan müfrezesini im
Yazının devamı...

Yozgat Ayaklanması Özet

Yozgat Ayaklanması. Kurtuluş Savaşı yılları sırasında çıkan Ayaklanmalardan Yozgat Ayaklanması ile ilgili özet yazı. Kısaca Yozgat Ayaklanması. 1920 de meydana gelen Yozgat Ayaklanması hakkında kısa bilgi.

Yozgat Ayaklanması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Yozgat yöresinde iki önemli ayaklanma çıktı. Bunlardan, Birinci Yozgat Ayaklanması olarak da bilinen Çapanoğlu Ayaklanması Çerkez Ethem tarafından bastırıldı. Ancak Eylül 1920’de yeni bi
Yazının devamı...

Misak-ı Milli’nin İktisadi Bağımsızlığımız İle İlgili Hükmü

19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı, Sevr Antlaşması’nın Osmanlı Hükümeti tarafından imzalanmasıyla hız kazanmıştır. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’na başlarken millî sınırlar içinde ekonomik, siyasal, askerî ve malî tam bağımsızlığı savunmuştur. Yeni Türk Devleti’nin izleyeceği malî politika, Cumhuriyetin ilânından önce, Kurtuluş Savaşı sırasında belirlenmiştir. Misak-ı Millî’nin esasları Erzurum ve Sivas Kongreleri sı
Yazının devamı...

Mustafa Kemal Paşa’nın Sine-i Millete Dönme Kararı ve Erzurum Kongresi’ne katılması ile ilgili özet yazı.

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum’a gelişinden 5 gün sonra, 8 / 9 Temmuz 1919’da “Sine-i millette bir ferd-i mücahit olarak çalışmak üzere” çok sevdiği askerlik mesleğinden ve görevinden istifa etti. Artık bir millet ferdi olarak, milletten kuvvet ve ilham alarak tarihi vazifesine devam edecektir.

Erzurum Kongresi’nin hazırlıklarının yapıldığı bu dönemde 15. Kolordu Komutanı Kaz
Yazının devamı...

Erzurum Kongresinin Açılışı ve Mustafa Kemal Paşanın Kongre Başkanlığına Seçilmesi ile ilgili özet yazı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında düzenlenen Erzurum Kongresi, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın ilk temelleri Erzurum Kongresi’nde atılmış, alınan tarihî kararlar Millî Mücadele’nin temel kurallarını oluşturmuştur.

Erzurum Kongresi’nin Açılışı ve Mustafa Kemal Paşa’nın Kongre Başkanlığına Seçilmesi

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz
Yazının devamı...

Mudanya Ateşkes Antlaşmasının Kurtuluş Savaşındaki Yeri ve Önemi ile ilgili yazı. Mudanya Antlaşmasının (Mütarekesinin) Milli Mücadeledeki yeri ve önemi hakkında özet bilgi. 11 Ekim 1922 de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşmasının Milli Mücadeledeki yeri nedir?

Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla ulusal Kurtuluş Savaşı’nın askeri bölümü başarıyla tamamlanmıştır. Misakı Milli ile belirlenen yurt toprakları içinde bulunan Doğu Trakya yeni bir savaşa başvurulmadan Yeni Türkiye Devleti’nin sını
Yazının devamı...

Amasya Tamiminin Milli Mücadele İçindeki Yeri ve Önemi (Amasya Tamimi’nin Kurtuluş Savaşı içindeki yeri ve önemi ile ilgili kısa yazı. 21-22 Haziran 1919 Amasya Tamimi’nin Milli Mücadeleye etkisi hakkında özet bilgi. Amasya Genelgesinin Türk Kurtuluş Savaşına olan etkisi (katkısı) ve önemi nedir?

Amasya Tamimi’nin Milli Mücadele İçindeki Yeri ve Önemi

Amasya Tamimi, ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Tamim, Türk Milletine bu çağ
Yazının devamı...

Kısaca Erzurum Kongresi’nin sonuçları Milli Mücadele içindeki yeri ve önemi hakkında özet bilgi. Erzurum Kongresi’nin Kurtuluş Savaşı içindeki yeri, sonuçları ve önemi ile ilgili kısa yazı.

Erzurum Kongresinin Sonuçları Milli Mücadele İçindeki Yeri ve Önemi

Erzurum Kongresi memleketin bütününü ilgilendiren tarihi kararlarıyla bölgesel bir kongre olmaktan çıkmış, kendisinden sonra gelişecek olan tüm olayları büyük ölçüde etkilemiştir. Zira Sivas Kongresi kararları, Erzurum Kong
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası