Sponsorlu Bağlantılar

Hatay’ın Türkiye’ye katılması

Hatay, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Fransızlar tarafından işgal edilmişti. 1921 yılı ortalarına doğru ise Fansızlar, Anadolu’da tutunamayacaklarını anlamışlar ve Sakarya Zaferi’nden sonra 20 Ekim 1921’de TBMM ile imzaladıkları Ankara Antlaşması ile savaşı bitirmişlerdir. Yapılan bu antlaşma ile Fransa ile Türkiye arasında devamlı barış kurulmuş, bugünkü Suriye sınırı İskenderun - Hatay dışında çizilmiştir.

Almanya’nın Avrupa’da yayılmacı
Yazının devamı...

II. Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)

İkinci Dünya Savaşı’na katılan devletler;

Mihver Devletler: Almanya, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya

Müttefik Devletler: İngiltere, ABD, Fransa ve Rusya

Almanya’nın Polonya’ya saldırması ile 1 Eylül 1939 yılında başlayan savaşta Almanya, ikişer haftada Polonya ve Fransa’yı haritadan silmiştir. Daha sonra Almanya ve İtalya bütün Balkanları işgal etmişlerdir. 1941 yılında ABD ve Rusya İn
Yazının devamı...

II. Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri

- I. Dünya Savaşı’nda her şeyini kaybeden Almanya, Versay Antlaşması’nın kayıplarını telafi etmek istiyordu. Kısa sürede toparlanan Almanya, Adolf Hitler liderliğinde saldırgan bir tutum sergileyerek çevresiyle hesaplaşmıştır. Almanya İtalya ile oluşturduğu ittifaka dayanarak emperyalist politikasını sürdürmüş ve Polonya’ya saldırarak II. Dünya Savaşı’nı başlatmıştır.

- İtalya, I. Dünya Savaşı’nın galiplerinden olmasın
Yazının devamı...

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları

- İkinci Dünya Savaşı, diktatörlük ve demokrasi mücadelesi olarak görülmüş, savaşı Rusya hariç demokrasinin hakim olduğu devletler kazanmıştır.

- 1945 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin kurucu devletler olarak daimi üye ve veto haklarını kendilerine vermişlerdir.

- Savaştan sonra toplanan Yalta Konferansı ile dünya dengesi yeniden kurulmuştur.

- ABD ve Rusya süper güç haline gel
Yazının devamı...

Şeyh Sait Ayaklanması (13 Şubat 1925)

İngilizler ne pahasına olursa olsun, zengin petrol yataklarının bulunduğu Musul’un Türkiye’nin eline geçmesini istemiyordu. Bu yüzden İngilizler, Doğu Anadolu’da gizli ajanları aracılığı ile halkı kışkırtıcı faaliyetlere yöneldiler. Amaçları, Türkiye ile Musul arasında yeni bir devlet kurdurarak, Türkiye ile Musul’un bağlantısını kesmekti.

İngilizlerin desteklediği Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na sızan ajanlar, bu partiyi bölücülük yol
Yazının devamı...

Menemen Olayı (Kubilay Olayı) 23 Aralık 1930

Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kapatılmasına tepki gösteren şeriatçılar, Derviş Mehmet önderliğinde Cumhuriyet yönetimini yıkıp saltanat ve hilafete dayalı bir yönetim kurmak için isyan çıkardılar. Bu isyan, cumhuriyet yönetimini yıkmaya yönelik ikinci isyandır. Halkın dini duygularının istismar edilerek çıkarılmış olan bu olay 23 Aralık 1930’da gerçekleşmiştir.

Bu hareketi önlemeye çalışan Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, t
Yazının devamı...

Trablusgarp Savaşı’nın nedenleri

-Trablusgarp’ın İtalya’nın güneyinde stratejik bir bölge olması.

-1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya’nın gelişen sanayisi için sömürge arayışına girmesi.

-İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Macaristan’ın İtalya’yı gizli-açık desteklemeleri.

-İtalya’nın Osmanlı Devleti’nin zayıf durumundan yararlanmak istemesi.

-İtalya’nın Habeşistan yenilgisini telafi etmek istemesi.

Birinci Balkan Savaşının Nedenleri

-Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atarak Balkan topraklarını paylaşmak istemeleri

-Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin güçsüz bir durumda oluşunun ortaya çıkması ve bu durumun Balkan devletlerine cesaret vermesi.

-Rusya’nın Balkan devletlerini kışkırtması.

Balkan Savaşlarının Sonuçları

-Balkan Savaşları sonucunda Batı Trakya’daki Türkler azınlık durumuna düşmüş ve “Batı Trakya Türkleri Sorunu” ortaya çıkmıştır.

-Osmanlı Devleti, Batı Trakya (Dedeağaç, Selanik, Gümülcine, İşkodra, Yanya, Kavala, Makedonya, Arnavutluk ve Ege Adaları’nı (Gökçeada ve Bozcada hariç) kaybetmiştir.

-Balkan Savaşları sonrası İttihat ve Terakki Partisi Osmanlı ordusunun eğitimi için Almanya’dan subaylar getirtmiştir.

-Osmanlı Devleti’nin
Yazının devamı...

- I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin İstanbul ve Boğazları alarak Osmanlı Devleti’ni savaşta saf dışı bırakmak istemeleri ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti’ni tarihten silme çabaları.

- Alman ve Avusturya ordularına ardarda yenilen Ruslara itilaf Devletleri’nin Boğazları geçerek askeri ve ekonomik yardım ulaştırmak istemeleri.

- İtilaf Devletleri’nin Avusturya’ya karşı Balkanlar üzerinden yeni bir cephe açmak istemeleri.

***

Çanakkale savaşının nedenler
Yazının devamı...

I. Dünya Savaşı’nda açılan Çanakkale Cephesi, Türk ve Dünya tarihi açısından önemli olaylara sahne olmuştur. Çanakkale Savaşı’nın sonucu Türk Milletinin bağımsızlığını koruması açısından büyük önem arz etmekle birlikte, dünyadaki sömürge halinde bulunan milletleri de bağımsızlık yolunda harekete geçirmiştir.

-İngiltere ve Fransa’dan yardım alamayan Rusya’da İhtilal patlak vermiş Çarlık Rusya’sı çökmüş ve Rusya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.

-Dünya Savaşı iki yıl daha uza
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası