Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili vecizeleri, Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri, Atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili sözleri nelerdir? Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili fikirleri,

Tarih sıralamasına göre Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili sözleri:

Memleketimiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin zaman kaybetmeksizin yayılması ve gelişmesi gerekir. Bunun için bütün bilim ve teknik erbabının bu hususta çalışmayı bir namus ödevi bilmesi gerekir. 1922 (Atatürk
Yazının devamı...

Atatürk, Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu bir çok kez dile getirmiş, Türk milliyetçisi olmanın ne manaya geldiğini, milliyetçilik ilkesinin ne anlam taşıdığını aşağıdaki sözlerle açıkça ifade etmiştir.

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ilgili sözleri. Atatürk’ün milliyetçilik ile ilgili sözleri:

“Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletlerarası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle berab
Yazının devamı...

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi İle İlgili Sözleri. Atatürk’ün Halkçılık İle İlgili Sözleri.

Çeşitli meslek sahiplerinin çıkarları diğerlerine karışmış olduğundan, onları sınıflara ayırmak imkânı yoktur ve bütünü halktan ibarettir. Balıkesir: 7 Şubat 1923 (Atatürk’ün S.D. II, s.97)

Biz, memleket halkı bireylerinin ve çeşitli sınıf mensuplarının birbirlerine yardımlarını, aynı değer ve nitelikte görürüz; hepsinin çıkarlarının aynı derecede ve aynı eşit severlik duygusuyla sağlanmas
Yazının devamı...

Atatürk’ün laiklik ilkesi ile ilgili sözleri. Atatürk’ün laiklik ile ilgili sözleri.

Türk milleti, halk yönetimi olan cumhuriyetle yönetilir bir devlettir. Türk Devleti lâiktir. Her ergin dinini seçmekte serbesttir. 1930 (Afet İnan, M.B. ve M.K. Atatürk’ün El Yazılan, s.352)

Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için hakiki dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, terakki
Yazının devamı...

Atatürk’ün İnkılapçılık ile ilgili sözleri. Atatürkün inkılapçılık ilkesi ile ilgili sözleri:

Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen zamana uygun ve bütün anlam ve biçimleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna ulaştırmaktır. İnkılâplarımızın temel ilkesi budur. (Kastamonu: 30 Ağustos 1925)

İnkılâbın temellerini her gün derinleştirmek, takviye etmek lazımdır. (Akhisar: 10 Ekim 1925)

Türk İnkılâbı nedir? Bu i
Yazının devamı...

Atatürk’ün milli kültür ile ilgili sözleri

Atatürk’ün milli kültürün önemi ile ilgili sözleri. Milli kültürün önemi ve milli kültürün gelişimi adına Atatürk’ün söylemiş olduğu veciz sözler (özdeyişler)

Atatürk’ün Milli Kültüre Verdiği Önem İle İlgili Sözleri

“Şimdiye kadar izlenen öğretim ve eğitim yöntemlerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli bir sebep olduğu inancındayım. Bunun için bir millî eğitim programından söz ederken, eski dönemin hu
Yazının devamı...

Mustafa Kemal Atatürk’ün Napolyon ve Büyük İskender İle İlgili Sözleri:

Atatürk’ün Napolyon ile ilgili sözleri

“Siz Napolyon’a benziyorsunuz!” diyen General Townshend’e cevabı:
Napolyon arkasına bir sürü çeşitli milliyetteki insanı toplayarak macera aramaya çıktı ve bunun içindir ki, yarı yolda kaldı. Ben, bir anadan bir babadan gelen kardeşlerimle kendi vatanını kurtarmak davası yolundayım ve başaracağım! 1922 (Yücel Mec., Cilt:XVI, Sayı: 91, 92, 93, 1942,
Yazının devamı...

Atatürk’ün Adana ile ilgili sözleri:

“Acı günlere ait olmakla beraber, bu memlekete ait değerli bir hatırayı anmak isterim. Efendiler, bende bu hadiselerin ilk girişim duygusu bu memlekette, bu güzel Adana’da oluşmuştur. Bilirsiniz ki Suriye felâketinden sonra ben Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’nı almak üzere buraya gelmiştim. O zaman burada bütün memleketin, bütün milletin nasıl bir geleceğe sürüklenmekte olduğunu tamamen görmüştüm. Buna engel olmak için derhal girişimde bulunmu
Yazının devamı...

Atatürk’ün İstanbul hakkındaki sözleri.

Atatürk’ün İstanbul İle İlgili Sözleri:

İstanbul, bizim tarihimizin ve uygarlığımızın bir özetidir. 1923 (Atatürk’ün T.T.B.IV, s.492)

Dört beş yüzyıllık millî çalışmamızın verimi bu güzide şehrimizde toplanmıştır. Millî yeteneğimizin devamlı ve güzel birer belirtisi olan bunca anıtlar ve kuruluşlar hep oradadır. 1923 (Atatürk’ün T.T.B.IV, s.506)

İstanbul, millî mücadelemizin devamı müddetince millî ve vat
Yazının devamı...

Atatürk’ün İzmir ile ilgili sözleri:

İzmir, kırk yüzyıllık bir ata yurdudur. İzmir, bu kadar derin bir tarihe sahip olmakla beraber coğrafî durumu sebebiyle ekonomik ve siyasî çok büyük bir öneme sahiptir. İşte bunun içindir ki, Türkiye’yi mahvetmek isteyen düşmanların, her şeyden evvel gözleri bu tarihî, bu önemli beldeye döner. Nitekim düşmanlarımız en evvel burasını işgal etmişler, ondan sonra daha doğuya ilerlemişlerdir. İzmir’in işgali, bütün milletin kalbinde derin bir yara oluş
Yazının devamı...

Atatürk’ün Trabzon ve Erzurum ile ilgili sözleri

Atatürk’ün Trabzon ile ilgili sözleri:

İlk defa Samsun’a ayak bastığım zaman, bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya Büyük Meydan Savaşı’nda, Üçüncü Tümen ile yetişen Trabzon evlâtlarının savaş meydanında gösterdikleri özverilerin değerli anısı daima beynimde canlı kalacaktır. Bu verimli, halkı zeki, girişken, çalışkan olan Trabzon’umuzu, az z
Yazının devamı...

Atatürk’ün Afyon, Eskişehir ve Bursa hakkında söylemiş olduğu tarihi sözler. Atatürk’ün Afyon Eskişehir ve Bursa için söyledikleri.

Atatürk’ün Afyonkarahisar ili ile ilgili sözleri:

1923 yılı Mart ayında Afyon’u ziyaretinde söylemiştir:
Bu belde -Yunan işgaliyle- geçici bir zaman için bizden ayrı kaldı. Buna rağmen zehirli çember içindeki kardeşlerin direnmesini ve yüksek duygularını öğreniyorduk. Düşmanın her türlü baskısına, kan dökücülüğüne rağmen, halkı
Yazının devamı...

Atatürk’ün milli mücadele ve sonrasında, Kayseri Konya Kastamonu ve Zonguldak illeri hakkında söylemiş olduğu tarihi öneme sahip bazı sözleri.

Atatürk’ün Konya, Kastamonu, Kayseri ve Zonguldak hakkındaki görüş düşünce ve fikirleri.

Atatürk’ün Kayseri ili ile ilgili sözleri

Bazı Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber Sivas’tan Ankara’ya giderken Kayseri’deki yoğun ilgi nedeniyle, şehirden ayrılırken Kayseri halkına bildirgesinden:

Anadolu’nun ekon
Yazının devamı...

Atatürk’ün Ankaralılar ve Ankara ile ilgili söylediği sözler. Atatürk’ün Ankara hakkında fikir ve düşünceleri.

Sevgili milletimizin bütün bir düşmanlık dünyasına karşı, sonu zaferle başardığı Bağımsızlık Mücadelesi tarihinde Ankara ismi, en saygın bir yeri koruyacaktır. 1922 (Atatürk’ün T.T.B.IV, s.466)

Büyük Millet Meclisi sizin yiğitlik çevrenizde korkusuzca bağımsızlık mücadelesine devam edebilmiştir. Bu nedenle Ankaralı hemşehrilerimin, bu vatanı kurtarma mücadelesinde ayr
Yazının devamı...

Atatürk’ün Türk vatanı ve vatan sevgisi hakkındaki sözleri.

Vatanına olan sevgisinin büyüklüğü ile bütün dünyaca tanınmış saygın bir devlet adamı olan Türk Kurtuluş Savaşı’nın büyük kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk vatanı ve vatan sevgisi ile ilgili sözleri.

Atatürk’ün Türk vatanı ile ilgili sözleri

Türk milleti, Asya’nın batısında ve Avrupa’nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayrılmış, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. O
Yazının devamı...

Atatürk’ün Milli Eğitim ve Öğretimin Önemi İle İlgili Sözleri:

En önemli ve verimli görevlerimiz, eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde kesinlikle başarı sağlamak gerekir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu yolla olur. 1922 (Atatürk’ün M.A.D., s.10)

Eğitim ve öğretimde hızla yüksek bir düzeye çıkacak bir milletin, yaşam mücadelesinde maddi ve manevi bütün kuvvetlerinin artacağı kesindir. Eğitim ve öğretim faaliyetimiz ilk öğretimin fiilen genel ve zorunl
Yazının devamı...

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur! 1933 (Hamd
Yazının devamı...

Atatürk’ün ahlakın önemine ilişkin sözleri, Atatürkün ahlakla ilgili sözleri.

“Millî ahlâkî işler, aynı zamanda hem mecburî ve hem de şayan-ı arzu olan işlerdir. Bir işin ahlâkî bir kıymeti olması ayrı ayrı insanlardan daha ulvî bir kaynaktan çıkmış olmasıdır. O kaynak toplumdur, millettir. Gerçekte de ahlâkiyet, özel fertlerden ayrı ve bunların üstünde, ancak sosyal, millî olabilir.” (1)

“Milletin sosyal düzen ve sükûnu, hal ve istikbalde refahı, mu
Yazının devamı...

Gerçeği konuşmaktan korkmayınız. 1918 (Atatürk’ün S.D.V, s. 110)

Biz bir şeyi vicdan bakımından iyi yaptığımıza, sözlerimizin gerçek olduğuna inanıyorsak ondan olduğu gibi açık, belli, tereddüt ve belirsizlikten uzak olarak söz etmeliyiz. 1923 (Atatürk’ün S.D.II, s.143-144)

Asla unutmamalısınız: Bizim en büyük kuvvetimizi, bugün de yarın da dürüst, açık bir siyaset ve sözlerimize bağlılık oluşturacaktır. (Hasan Rıza Soyak, Yakınlarından Hatıralar, 1955, s. 18)

İlkemiz,
Yazının devamı...

Atatürk’ün Meclis ile ilgili sözleri

Atatürk’ün Meclis hakkındaki görüşleri

Atatürk’ün Meclis hakkında söylediği sözler

“Her şey, Ankara Milli Meclisi’nin elindedir. Bu Meclis’in amacı, milli sınırlar içinde milli bağımsızlığı temindir. Türk milleti, bir bağımsız varlık halinde hukukunun onaylanmasından başka bir şey istememektedir.” 1921 (Atatürk’ün S.D.V, s.82)

“Millet ve memleket adına ve hesabına tek başvurulacak yer burasıdır; yani Yüksek Meclisinizdir. Bu
Yazının devamı...

Atatürk’ün insan sevgisi, insanlık ülküsü ve barış ile ilgili sözleri.

Atatürk’ün insanlık ülküsü ve barış özlemi.

Atatürk’ün insan ve insanlık sevgisi ile insanlığın barış içerisinde yaşamasını belirten fikir ve düşünceleri (sözleri)

Atatürk’ün insan sevgisi ile ilgili sözleri

Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı temizlemeye ve duygularımızı yüceltmeye yardım edecek kadar yükselmiştir. 1931 (Atatürk’ün S.D.II, s. 273)

İnsanları mutlu
Yazının devamı...

Atatürk’ün 17 Mart 1937’de Ankara Palas’ta, Romanya Dışişleri Bakanı Antonescu’ya verdiği yemekte yapmış olduğu konuşmasında geçen, “önder (lider) kişiler ve bütün dünya insanlarının mutluluğunun sağlanması” ile ilgili sözlerinden bazı paragraflar.

Önderler ve milletlerin mutluluğu ile ilgili Atatürk Özdeyişleri:

Milletler acı ve üzüntü bilmemelidir. Şeflerin görevi, hayatı sevinç ve istekle karşılamak konusunda milletlerine yol göstermektir.

Bütün insanlığın varlığını
Yazının devamı...

İzmir’in işgali üzerine Atatürk’ün ve bazı devlet adamlarının söylediği sözler:

Kâzım Özalp bu konuda, “En bedbin olanlarda bile Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri ihtimali düşünülmüyordu. İzmir şehrine İngiliz, Fransız ve İtalyan kıtalarından birer müfreze ile muhtelit bir heyet getirileceği söyleniyordu.” demektedir. 1

İsmet İnönü de “Yunanlıların Anadolu topraklarına çıkacaklarını tahmin etmiyorduk. Halbuki bütün bu ümitlerimiz ve tahminle
Yazının devamı...

“Milletimizin büyük kabiliyetleri tarihen ve mantıken sabittir.”

“Milletimiz aleyhinde söylenenler bütünüyle iftiradır.”

“Milletimiz… büyük güçlükler içinde bir imparatorluk vücuda getirdi. Ve bu imparatorluğu altı yüz yıldan beri tam bir ululuk ve büyüklükle sürdürdü. Bunu başaran bir millet elbette yüksek siyasi ve idari niteliklere sahiptir. Böyle bir durum yalnız kılıç gücüyle vücuda gelemezdi.”

“Milletimizin zalim olduğu iddiası da sırf iftiradan, baştan başa yala
Yazının devamı...

Atatürk’ün Matematik İle İlgili Sözleri

Okul yıllarından beri matematik dersine büyük ilgi duyan Atatürk, matematiğin yaşamın bütün alanlarında gerekli oluşunu, matematiksiz bir bilimin söz konusu olamayacağını, bütün bilimlerin matematikten yararlanması gerektiğini, şu sözlerle ifade etmiştir:

“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matemat
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası