Sponsorlu Bağlantılar

Çanakkale Zaferi, Türk tarihine altın harflerle kazınmış destansı bir zaferdir. Yokluğun varlığı yendiği yer olan Çanakkale, Türkün kanını toprağa günlerce akıttığı yerdir. Çanakkale’yi anlamak ve anlatmak her Türkün vazifesidir.

Çanakkale Zaferi ile ilgili kompozisyonlar

Çanakkale Zaferiyle ilgili kompozisyonlar

Çanakkale Zaferi Kompozisyonları (1)

Zaferin Adı Çanakkale

Çanakkale Zaferi, yedi asır üç kıtaya hükmeden büyük Osmanlının so
Yazının devamı...

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ile İlgili Kompozisyon
Çanakkale Zaferi Konulu Kompozisyon
Çanakkale Şehitleri Kompozisyonu
Geçilmez Belde Çanakkale Kompozisyonu

Geçilmez Belde Çanakkale

Geçilmez belde Çanakkale. Bir vatan için, namus için, şeref için can verilen belde Çanakkale. Yazdırmış atalarımız tarihin en şanlı kösesine “Geçilmez Çanakkale” diye. “Çiğnetmeyiz bu toprakları, çiğnetmeyiz düşmanın kirli çizmesine.” demişler. Ayak bastırmayız o gafi
Yazının devamı...

Çanakkale Zaferi hakkında kompozisyon
Çanakkale Şehitleri ile ilgili kompozisyon
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Kompozisyonu

Çanakkale Şehitleri

Tarihimizin en hüzünlü zaferidir Çanakkale. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekün direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de b
Yazının devamı...

Bu Vatan Kimin?

Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir...

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından,
Alnına ışıklar vuranlarındır...

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır...

İleri atılıp sellercesine,
Göğsü
Yazının devamı...

Çanakkale Zaferi örnek konuşma metni:

Sayın.........................................................;

Bugün, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin …… yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız.

Türk milletinin elde ettiği bu zafer, sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli, etkileri ve sonuçları itibariyle neler götürüp-get
Yazının devamı...

Anadolu’yu ele geçirme düşüncesinde olan Avrupa devletleri her fırsatta bunu dile getirmekten çekinmemişler, bu uğurda Türk milletini yok etme çabası içerisinde bulunmaktan geri kalmamışlardır. Osmanlı Devleti’nin düşmüş olduğu kötü durumu fırsat bilerek, 1915 yılında Çanakkale Boğazı önlerine demir atan işgalci devletler, batı Anadolu’dan başlamak suretiyle bütün Anadolu’yu işgal etme planlarını devreye sokmuşlar, ancak Türk milletinin kararlı bir şekilde can siperane vatan savunması karşısı
Yazının devamı...

Çanakkale Zaferi Kutlama Mesajları.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Kutlama Mesajları.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü İle ilgili Kutlama Mesajları.

Çanakkale Zaferi Kutlama Mesajı (1)

Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır.

Her yıl 18 Mart’ta kutladığımız Çan
Yazının devamı...

Tüm Okullar İçin Örnek 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Programı

Öğretmen:

Sayın müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım ve okulumuzun güzide öğrencileri;

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin ….. yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz!

Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Savaşı’nda şehit düşmüş tüm Mehmetçiklerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna
Yazının devamı...

Seyit Ali Onbaşının Hayatı

Soyadı Kanunu gereği ÇABUK soyadını almış olan Çanakkale Savaşı’nın destansı kahramanlarından Seyit Ali Çabuk’un kısaca hayatı:

Seyit Onbaşı, 1889’da Balıkesir Havran ilçesi Çamlık köyünde doğdu. Pehlivan yapılı olduğu için Koca Seyit diye anıldı. 1909-1918 yılları arasında 9 yıl askerlik yaptı, cephelerde savaştı. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı’nda sırtına alarak attığı 257 kg’lık top mermisi ile İstanbul’a kadar gelen işgalci İngilizlerin en b
Yazının devamı...

Çanakkale Savaşı’nda 257 kg’lık top mermisini tek başına kaldırarak, İngiliz Ocean gemisinin batmasına sebep olan Seyit Ali Onbaşının destansı kahramanlığı…

Denizden püsküren çelik ve ateş, Mecidiye Tabyasını alt üst etmişti. Rumeli Mecidiyesi Queen Elizabeth’in ağır bombardımanı ile çökmüş, cephanelik infilak etmiş, askerlerimizin neredeyse tamamı şehit olmuştu. Mermi yağmuru Mehmetçiği açıkta duramaz hale getirince takım subayı Fehmi Bey’in emriyle sığınağa koştular. Erlerin büyük b
Yazının devamı...

Çanakkale Savaşı’nda Efsaneleşen 57. Piyade Alayı

Alayın ilk komutanı İstanbul’lu Albay Mehmet Rıza Bey’dir. Alayın bağlı olduğu 29. Tugay ve Alay Karargahı İzmit Sancağındadır. Alayın 4 Taburu bulunuyordu. Taburlar o zamanlar farklı görevlerde görevlendirilmişti. 57. Alay, bir iki değişiklikten sonra 71 subay ve 1642 erle 1896 tarihinde Trablusgarp’a gitmiştir. 16 Eylül 1911 tarihinden sonra Trablusgarp’ta İtalyanlarla savaşmış ve bu savaşta büyük yararlılıklar göstermiştir. Orada ba
Yazının devamı...

Türk askerlerinin destanlar yazdığı Çanakkale Savaşı için yazılmış seçme şiirler. Çanakkale Savaşı ile ilgili yazılmış en güzel Çanakkale Zaferini anlatan şiirler. Çanakkale Deniz Zaferi hakkında şiirler.

Çanakkale’m

Seni anlatmaya yetmiyor dilim
Bayrağım burcunda al Çanakkale’m
Değilsin sadece şirin bir ilim
Diyetin ödenmiş bil Çanakkale’m

Daha onbeşinde küçücük yaşı
Tekbirle çınlatmış dağ ile taşı
İman dolu göğsü gururlu başı
Mehmed
Yazının devamı...

Meşrutiyet ve Kurtuluş Savaşı yıllarında (1908-1922), öğretmen yetiştirmeye önem verilmiştir. Ülkenin kurtuluşunun bir eğitim ordusu ile olunacağı anlaşıldığı için bu yüzden Balkan Savaşı’na ve Çanakkale Savaşı’na öğretmen okulu öğrencileri alınmamıştır. Ancak kaynaklar incelendiğinde bu kaidenin dışına çıkabilmiş bir öğretmen lisesinin var olduğunu görüyoruz, Çapa Öğretmen Okulu. 16 Mart 1848’de padişah Abdülmecid’in iradesiyle kurulmuştur. Ahmet Cevdet Paşa’nın öncülüğünde Omsalı Devleti’ni
Yazının devamı...

1872 Yılında yüksek okullara, özellikle ülkeyi yönetecek insanları yetiştiren Mekteb-i Mülkiye’ye (Siyasal Bilgiler Fakültesi) öğrenci yetiştirmek üzere, bugün Eminönü Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan bina da “Der-saadet İdadi-i Mülkiye-i Şahane” adıyla eğitime başlamıştır. 1912’de Balkan Savaşı patlak vermiş, düşman Çatalca’ya kadar ilerlemiş, İstanbul’dan göçler başlamış ve başşehri kaybetmek dahi an meselesi olmuştu. Beliren bu vahim durum üzerine Vefa Sultanisi öğrencileri, bir topla
Yazının devamı...

Temelleri daha Sultan II. Bayezid döneminde 1482’de atılan “Mekteb-i Sultani”, modern şeklini Sultan Abdülaziz Han zamanında almış ve eğitim hayatına resmi anlamda 1 Eylül 1868’de başlamıştır. Cumhuriyetle birlikte “Galatasaray Lisesi”ne çevrilen Galatasaray Sultanisi’nin Osmanlı Devleti’nin ilk açılan liselerinden olma vasfından daha da orijinal olan özelliği, “Osmanlının batıya açılan penceresi” olmasıydı. Osmanlı Devleti’nin önemli kademelerinde ihtiyaç duyduğu kadro açığını giderme çabala
Yazının devamı...

Gerek Balkan Savaşları gerekse I. Dünya Savaşı’nın hasıl ettiği ağır şartlar. İstanbul ve Anadolu’daki okulların (Liseler ve Dar’ül Fünun-üniversite-başta tıp, hukuk, mülkiye olmak üzere çeşitli fakülteleri) neredeyse tamamının düzenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürebilmelerini engellemiştir. Savaş dönemlerinde, öğrencilerin ekseriyetinin askere gitmesi sebebiyle okulların tamamına yakını boşalmış ve hastane, karargah gibi çeşitli yan hizmetlerde kullanılmıştır. Seferberlik yıllarında, a
Yazının devamı...

Çanakkale Destanı’nı yazan aziz Mehmetçiklerimiz! size minnettarız...

Çanakkale Türküsü

Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah

Çanakkale’yi geçilmez kılan bütün Mehmetçiklerimizi şükranla anıyor, mekanlarının Cennet olmasını diliyoruz. Alla
Yazının devamı...

Çanakkale Şehitlerine Şiiri.
Vatan şairi Mehmet Akif ERSOY’un “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiiri.

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- “Bu bir Avrupalı!”
Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi,
Yazının devamı...

Çanakkale Savaşı ile ilgili şiir.

Necmettin Halil ONAN’ın yazdığı ‘Bir Yolcuya’ adlı şiir.

Bir Yolcuya

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan par
Yazının devamı...

18 Mart 1915’te boğazı zorlayarak geçmeye çalışan düşman donanması ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Nusret Mayın Gemisi’nin döktüğü mayınlar ile Türk topçusunun ateşi sonunda İngiliz ve Fransız donanmasının yedi gemisi batırıldı.

İtilaf Devletleri, Çanakkale’nin denizden geçilemeyeceğini anlayınca, kara harekatına yönelerek Gelibolu üzerinden boğazlara hakim olmak istediler. Bu amaçla 25 Nisan 1915’te General Sir İan Hamilton komutasında Gelibolu Yarımadası’nın güney
Yazının devamı...

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” Mustafa Kemal Atatürk

“Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı.” Sami Paşazade Sezai

“18 Martta mağlup olduk. Bu bapta tevile felana (başka anlam vermeye falan) hacet yoktur.” İngiliz Yazar Ellis Ashmit Bartlett.Yazının devamı...

“Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları’nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.” Atatürk’ün 57. Alay ile ilgili söyledikleri.

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gö
Yazının devamı...

Çanakkale Savaşı’nı kazandıran yüksek ruh...

Mustafa Kemal Atatürk anlatıyor:

Bombasırtı Olayı

“Bombasırtı olayı (14 Mayıs 1915) çok önemli ve dünya harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir hadisedir. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiç birisi kurtulamamacasına hepsi düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve teve
Yazının devamı...

Çanakkale Savaşı sırasında meydana gelen bazı olaylar bugün bile insanı hayrete düşürmektedir. Türk askerindeki manevi kuvvet, savaşın her anında kendisini göstermiş, zafer adeta kaçınılmaz olmuştur.

Çanakkale Savaşı ile ilgili anılar.

-Kendi cenaze namazını kılan askerler...

Babamın dostlarındandı dimdik yürürdü.Hani Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmemiş tipler vardır ya, öyle biriydi. Ben çok küçüktüm, evimize misafir gelirdi. “Oğul” diye sesleni
Yazının devamı...

Vatan için ölüme koştular…

Tarihinin en önemli savaşlarından birisini Çanakkale’de yaşayan Türk milleti, yüz binlerce şehit vermesine karşın, bir karış toprağını bile düşmana teslim etmemiştir. Vatan toprağının kutsiyetini bilen ve bu uğurda şehit olmak için ölüme kol kola giden askerlerimiz ile ne kadar övünsek azdır. Çünkü onlar, ölüme koşmaktan bir an bile tereddüt etmediler. Onlar çok özeldiler.

Şehit anaları…

Vatan için, evlatlarını düğüne yollar
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası