20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devletinin İçinde Bulunduğu Durum

20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nin İçinde Bulunduğu Durum

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında bulunan “20. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum” hakkında bilgi:

Atatürk’ün yetiştiği dönemde Osmanlı Devleti gücünü iyice kaybetmiş, Batı medeniyeti karşısında bilimsel ve teknolojik açıdan yenik düşmüş durumdaydı. Avrupa, bilim ve teknik konularında ileri bir seviyeye gelmiş, bu ilerlemeler sanayi inkılabına yol açmış, ülkelerin ham madde ihtiyacı artmış ve bu durum sömürge politikalarının artmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti’nin geniş toprakları, ham madde kaynakları ve Pazar yeri olmaya elverişli durumu Avrupa devletlerinin iştahını kabartıyordu. Bir süre sonra İngiltere ve Almanya’nın çevresinde iki gruba ayrılan devletler, her alanda birbirleriyle büyük bir rekabete giriştiler. Bu rekabet, yakın bir gelecekte oluşacak büyük bir savaşın belirtileriydi.

Avrupa’daki gelişmeler, bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu üzerinde de etkili oldu. Milliyetçilik fikirlerinin etkisi ve Avrupa devletlerinin kışkırtması sonucu, Balkan milletleri ayaklandılar.

19. Yüzyıl sonlarında Osmanlı tahtında padişah olarak II. Abdülhamit bulunuyordu. II. Abdülhamit, meşrutiyeti ilan edeceğine söz vererek tahta çıkmıştı. 1876’da Kanun-i Esasi (Anayasa) ilan edilmiş ve seçimler sonucu Mebuslar Meclisi toplanmıştı. Böylece, Osmanlı Devleti, mutlakiyet yönetiminden meşrutiyet yönetimine geçmişti.

1877-1878 yılları arasında Rusya ile yapılan savaşın, ordunun iyi yönetilmediği için kaybedildiğini ileri süren meclis üyeleri bu durumdan padişahı sorumlu tutmaya başladılar. Gayrimüslim milletvekillerinin de meclis çalışmalarını aksatması üzerine II. Abdülhamit 14 Şubat 1878’de Meclisi kapattı ve ülkeyi parlamentosuz yönetmeye başladı.

Hızla parçalanmaya başlayan Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için II. Abdülhamit, 1885-1908 yılları arasında dış politikada denge siyaseti uygulamaya çalıştı. O, iç bunalımların yanı sıra dışta İngiltere ve Fransa’ya karşı çıkmanın Osmanlı Devleti’nin daha hızlı dağılmasına neden olacağı görüşündeydi.

II. Abdülhamit, Osmanlı topraklarında Müslüman toplulukların birlikte yaşamalarını sağlayıp, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasının önleneceğini düşünüyordu. Ancak bu sırada Araplar arasında da milliyetçilik duygularının yayılmaya başlaması bunun gerçekleşmesine imkan vermedi. Bu arada ülke içinde II. Abdülhamit yönetimine karşı İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından güçlü bir muhalefet oluşturulmuştu. 1908’de ittihat ve Terakki’nin, meşrutiyetin yeniden ilanının sağlanması amacıyla harekete geçmesi sonucu, II. Abdülhamit, meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı.

Mustafa Kemal, bu dönemde meşrutiyet yönetiminin beceriksiz yöneticiler tarafından nasıl yozlaştırıldığını ve amacından saptırıldığını gördü. Yaşadığı olayları kendince yorumlayıp değerlendirmeye çalıştı ve millet egemenliğine dayanan bir yönetim anlayışını benimsemeye başladı.(1)

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ise Osmanlı Devleti’nin sonu olmuştu. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında imzaladıkları gizli anlaşmalarla paylaşmış ve işgallere başlamışlardı.

(1)Kemal Kara, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İstanbul 2008, s. 278

Etiketler: Atatürkçü düşünce sisteminde 20. yüzyıl başlarında osmanlı devletinin içinde bulunduğu durum,
Eklenme: 02.12.2012
Okunma: 2672

Yorum yaz

İsim
E-Posta
Yorum
Son 500 karakter...
Güvenlik
Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası