Mehmet Rıfat Börekçi’nin Hayatı ve Anadolu Fetvası

Mehmet Rıfat Börekçi’nin hayatı ve Anadolu fetvası ile ilgili kısa yazı. Rıfat Börekçi’nin kısaca hayatı ve vermiş olduğu fetva, Rıfat Börekçi tarafından verilen Anadolu Fetvası. Rifat Börekçi hayatı hakkında özet bilgi.

Rıfat Börekçi’nin Hayatı

Mustafa Kemal’e olan yakınlığı ve Milli Mücadeleye verdiği destek ile tanınan din adamı Rıfat Efendi (Börekçi) 1861 yılında Ankara`da dünyaya geldi. Müderrislik ve müftülük görevlerinde bulunan Rıfat Efendi, 1908 yılında Ankara Müftüsü oldu. 1919 yılında Ankara’da kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurucularındandır. Kurtuluş Savaşı sırasında Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Beyefendi’nin fetvasına karşı çıkarak, Anadolu’da başlayan Milli Mücadeleye destek verici karşı bir fetva verdi. Bunun üzerine  padişah imzasıyla Ankara Müftülüğünden alındı ve Divan-ı Harb-ı Örfi tarafından Kuva-yı Milliye`cilere katılmaktan gıyabında ölüme mahkûm edildi. Anadolu müftüleri ile, müderris ve ulemasına imzalattığı "Anadolu Fetvası" olarak da bilinen Ankara Fetvası`nı kaleme alan kişidir. Fetvalarıyla bir milleti ayağa kaldıran ve birlikte hareket edilmesine katkı sağlayan Rıfat Efendi (Börekçi) 23 Nisan 1920`de toplanan TBMM 1. Dönem`e Menteşe (Muğla) mebusu olarak girdi. Fakat bir süre sonra müftülük görevini tercih ederek milletvekilliğinden ayrıldı ve Ankara Müftüsü oldu. 1924`te yeni kurulan Diyanet İşleri Reisliği (Diyanet İşleri Başkanlığı)`nın ilk başkanı oldu. Soyadı Kanunuyla ‘Börekçi’ soyadını aldı. Mehmet Rıfat Börekçi, vefatına kadar (1941) bu görevini sürdürdü. (1)

Anadolu Fetvası

"Dünyanın nizamının sebebi olan İslâm halifesi hazretlerinin halifelik makamı ve saltanat yeri olan İstanbul, müminlerin emîrinin ( padişahın ) varlığının sebebine aykırı olarak, İslâmların düşmanları olan düşman devletler tarafından fiilen işgal edilerek İslâm askerleri silahlarından uzaklaştırıp, bazıları haksız olarak katl ve hilâfet yerinin korunmasına yarayan bütün istihkâmlar, kale ve diğer harp vasıtaları zaptedilmiş, resmî işleri görmeye ve İslâm askerlerini teçhize memur olan Bâbıâli ve Harbiye Nezareti`ne el konularak, halifeyi milletin gerçek menfaatlerini hedef tutan tedbirler almaktan fiilen men ve örfi idare ilân ve divanı harpler kurmak suretiyle İngiliz kanunlarını tatbike, muhakeme etmek ve cezalandırmak suretiyle halifenin yargılama hakkına müdahale ve yine yüksek halifelik makamının maksatlarına aykırı olarak Osmanlı memleketi parçalarından İzmir ve Adana ve Maraş ve Ayıntap ve Urfa bölgelerinde düşmanlar tarafından tecâvüz edilerek gayri müslim teb`a ile birleşip İslâmları katliâm ve mallarını yağmalamak ve kadınlara tecâvüz ve İslâmın kutsal saydığı hususları tahkir eder olduklarından açıklandığı veçhile hareket ve esirliğe mâruz kalmış bulunan İslâm halifesinin kurtarılması için elden gelen gayreti sarfetmek bütün iman sahiplerine farz olur mu? Beyan buyrula.
 
Cevabı budur: Gerçeği Tanrı bilir ki, olur.

Bu suretle meşru haklarını ve halifeliğin gasbedilmiş olan kudretini kurtarmak ve fiilen tecâvüze maruz kaldığı zikredilen memleketleri düşmandan temizlemek için mücadele eden ve savaşan İslâm halkı şeriatça eşkiya olurlar mı? Beyan buyrula.

Cevabı budur: Gerçeği Tanrı bilir ki, olmazlar.

Bu suretle düşmanlara karşı açılan savaşta ölenler şehid, hayatta kalanlar gazi olurlar mı? Beyan buyrula.

Cevabı budur: Gerçeği Tanrı bilir ki, olurlar.

Bu suretle savaşan ve dinî vazifesini yerine getiren İslâm halkına karşı düşman tarafını tutarak İslâmlar arasında fitne çıkararak silâh kullanan Müslümanlar şeriatça günahların en büyüğünü işlemiş ve fesada yönelmiş olurlar mı? Beyan buyrula.

Cevabı budur: Gerçeği Tanrı bilir ki, olurlar.

Bu suretle düşman devletlerinin zorlamaları ve kandırmalarıyla olaylara ve gerçeklere aykırı olarak çıkarılmış bulunan fetvalar islâm halkı için şeriatça muteber olurlar mı? Beyan buyrula.

Cevabı budur: Gerçeği Tanrı bilir ki, olmaz." (2)
 
Kaynak: (1) TC İnkılap Tarihi ile ilgili yazılı kaynaklardan derlenmiştir. (2) Sabahattin Selek - Anadolu İhtilâli, S.80, 81, 82, 83

Etiketler: Mehmet Rıfat Börekçinin Hayatı, Anadolu Fetvası, Mehmet Rıfat Börekçi,
Eklenme: 28.04.2014
Okunma: 1326

Yorum yaz

İsim
E-Posta
Yorum
Son 500 karakter...
Güvenlik
Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası