İstiklal Savaşı’nda Milne Hattı ile ilgili bilgi

Milne Hattı, İstiklal Savaşı’nda Milne Hattı ile ilgili kısa özet yazı, Milne Hattı nedir? Milne Hattı tarihi hakkında bilgi.

Milne Hattı

Paris Barış Konferansı’nda, Yüksek Şura 18 Temmuz 1919 tarihinde Yunanlılar ile Türk Millî Kuvvetleri arasında bir sınır tesbiti yapılmasını ve bu görevin Kuzey Anadolu İtilâf Devletleri İşgal Kuvvetleri Komutanı General Sir George Milne’e verilmesini kararlaştırdı. Yüksek Komiserler 2 Ağustos 1919’da konuyla ilgili notanın metni üzerinde anlaştılar. (1)

General Milne bu amaçla İzmir’e gelip karargâhını kurdu (2) ve General Milne başkanlığındaki “Tahdit-i Hudut Komisyonu” Yunanlılarla Türkler arasında hudut tayin ve tesbiti için çalışmalara başladı. (3)

General Milne, 10 Ağustos 1919 tarihinde Yunan Orduları Başkumandanlığı’na verdiği emirde, işgalleri altında bulunan sınırdan ileri geçmemelerini istemiştir. (4)

İzmir’in işgalinden sonra Müttefikler, güneyde Aydın demiryoluna, güneydoğuda Aydın’dan Nazilli’ye, doğu ve kuzeydoğuda Manisa ve Turgutlu şehirlerine, kuzeyde ise Ayvalık ve Bergama’ya kadar uzanan sahayı Yunan işgal mıntıkası olarak tanımışlardı. Bu sahayı işgal maksadıyla Yunanlıların, İzmir’den Anadolu içlerine ilerlemeleri Millî Kuvvetlerin mukavemetine uğramış ve Yunan ileri harekâtı 3 Kasım 1919’da Milne Hattı’nda durdurulmuştur. (5)

İngiliz General Milne, İstanbul’daki işgal kuvvetleri komutanlarından biriydi. İstanbul hükümetlerinin çalışmalarını yönlendirmeye yönelik çabalarıyla tanınan Milne, Anadolu’nun batısında Türklerle Yunanlılar arasında bir sınır belirleyerek 3 Kasım 1919’da Harbiye Nezareti’ne bildirdi. Bu hat, Ayvalık’ın kuzeyindeki Aymazdağı’ndan güneye doğru Tatarköy, Keşelli, Sart, Bademlik, Umurlu ve Selçuk’tan geçiyordu. Bu sınır büyük tepki gördü ve çeşitli yerlerde gösteri ve mitinglerle protesto edildi. (6)

Eğer (Yunanlıların) karşılarına silâhlı bir kuvvet (Kuvâ-yı Milliye) çıkmamış olsa idi, sırf milletin sinesinden nebeân eden o kuvvet, o zalimlerin, o cebîn zalimlerin karşısına dikilmemiş olsa idi, Yunanlılar işgal sahasını bir taraftan Eğridir’e, diğer taraftan Bandırma’ya kadar temdit edeceklerdi. (7)

22 Haziran 1920’de başlayan Yunan saldırısı, Milne Hattı’ndan başladı ve bu yapay sınır bu saldırıyla birlikte ortadan kalkmış oldu.

Kaynakça

(1) Jaeschke, A.g.e., s.87; Kararda sözü edilen kişi General Allenby olmakla beraber uygulamada onu General Milne temsil edecekti. Bkz. Sina Aksin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, İstanbul, 1976, s.464.
(2) Bayar, A.g.e., C. VII, İstanbul 1969, s. 2239; Jaeschke, A.g.e., s.87
(3) ATASE Arşivi Kİ. 184, Ds. 19-88 F. 314
(4) Bayar, A.g.e., C. VII, s. 2239
(5) Türkân Ülkütaşır, “Mondros Mütarekesinin Sarsıntıları ve Karşı Direnişler” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, C. IV, S. 23, (Ağustos, 1969), s.45
(6) Kurtuluş Savaşı Sözlüğü, F. Çiloğlu, 1999, s.154
(7) Celal Bayar, 13 Mart 1920, (Meclis-i Mebusan’da Saruhan (Manisa) mebusu sıfatıyla yapmış olduğu konuşmadan bir bölüm.)

Etiketler: milne hattı, istiklal savaşında milne hattı, kısaca milne hattı nedir,
Eklenme: 29.04.2014
Okunma: 1214

Yorum yaz

İsim
E-Posta
Yorum
Son 500 karakter...
Güvenlik
Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası