Atatürk Devrimi

Yüzyıllar boyunca Anadolu topraklarında bağımsız bir şekilde hüküm sürmüş Türk milleti, en son Osmanlı Devleti’nin 600 yıllık saltanatının ardından büyük bir yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.

Türk milleti asırlardır bütün dünyada yaşadığı bölgelerde kendi milletinden olsun yada olmasın her toplum ile kardeşçe yaşamayı kendisine ilke edinmiştir. Türkler İslamiyet ile tanışmadan önceki zamanlarda bile yaşadığı topraklara bir saldırı olmadığı zaman hiçbir şekilde savaşı arzulamamış ve barışı bir ilke olarak kabul etmiştir. Yüzyıllar içerisinde, değişik Türk toplulukları, bulundukları topraklarda bağımsızlıklarını ilan ederek yerleşik bir düzen içerisinde yaşamayı arzu etmişlerdir. Türkler, dünya üzerinde Büyük Türk Devletleri olarak (Büyük Hun İmparatorluğu, Doğu Göktürk İmparatorluğu, Uygur İmparatorluğu, Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti vb.), yine Türk Devletleri olarak ( Kuzey Hun Devleti, Karluk Devleti, Kırgız Devleti, Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti vb.) isimler altına var olurken, çeşitli Beylikler, Atabeylikler ve Hanlıklar şeklinde de tarih sahnesinde yer almışlardır.

Halen Türkler; Azerbaycan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti gibi bir çok isimler altında var olmaya devam etmektedir. Elbette bu değişik adlar altında ayrı birer devlet olmalarına rağmen asla benliklerini yitirmemişler ve bu günde bile bir çok gelenek ve görenekleri ile büyük benzerlikler taşımaktadırlar. Dünyanın bütün bölgelerinde yaşayan Türkler birbirlerini kardeş olarak kabul etmişler ve yardımlaşma duygusunu hiçbir zaman yitirmemişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi Anadolu’da asırlardır var olan Türk milletinin varlığını büyük tehlikeye düşürmüştür. Osmanlı Devleti içerisinde yüzyıllardır özgür bir şekilde yaşamalarına müsaade edilen bazı Ermeni ve Rumların, bulundukları yerlerde Türk insanına zulmetmesi ile başlayan ve dış güçleri tahrik edici eylemlerde bulunmaları ile devam eden saldırıları, Anadolu içlerinde tam bir kaos yaşanmasına sebep olmuştur. Bir yanda padişah hayranlığı duyan insanların çıkardığı güçlükler, bir yanda bazı devletlerin manda ve himayesine girme arzusunda olanların varlığı, Türk insanının büyük zorluklar altında giriştiği bağımsızlık mücadelesini bir hayli güçleştirmiştir.

Mustafa Kemal’in, vatan sever arkadaşları ile beraber 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ile başlayan büyük mücadele azmi, yapılan kongreler ve direniş hareketleri ile iyice perçinlenmiş oluyordu. Atatürk, bağımsızlığın Türk milleti için vazgeçilmez olduğunu söylediği şu sözleriyle en güzel şekilde ifade etmiştir, “Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağı dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki Türk’ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir.Bundan ötürü, ya bağımsızlık, ya ölüm!”(1919).

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının ardından kazanılan zaferler sonrası artık yurdun her açıdan kalkınması ve muasır devletler seviyesine bir an evvel gelmesi gerekiyordu. Aklın ve bilimin önemini işaret eden Atatürk, “Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar” diyerek ilerlemenin bilimin ışığında gerçekleşeceğini açıkça anlatmıştır.

Saltanatın 1 Kasım 1922’de kaldırılması ile başlayan süreçte, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilerek büyük bir siyasi zafer kazanılmıştır. Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devrimlerde, bir yandan Osmanlı Devleti zamanından kalma kurumlar bir bir kaldırılırken yerine Türk toplumunun ihtiyaçlarını karşılar düzeyde bir çok yenilikler getirilmiştir. 1924’te Yeni Anayasanın kabulüyle başlayan süreçte, Şeriyye Mahkemeleri’nin Kapatılması, Medeni Kanunun Kabulü ve Türk Ceza Kanunu’nun devreye girmesi ile hukuksal açıdan büyük bir yeniliğe gidilmiştir. Millet Mektepleri’nin Açılması, Öğretimin Birleştirilmesi, Medreselerin Kapatılması, Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler, Harf Devrimi, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması ve Üniversite Reformu ile Türk milleti eğitimde büyük bir atağa kalkmıştır. İzmir İktisat Kongresi, Aşar Vergisinin Kaldırılması, Çiftçinin Özendirilmesi, Örnek Çiftliklerin Kurulması, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması, Kabotaj Kanunu, Sanayi Teşvik Kanunu, I. ve II. Kalkınma Planları, Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması,Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması ekonomik alanda yapılmış büyük bir değişimi ve yenilikleri ifade etmektedir.

Atatürk, her türlü gericiliğin ve bağnazlığın karşısındaydı. Bu bakımdan hurafeciliğin yok edilmesi için büyük bir çaba sarf etmiştir. Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk, Türk toplumunun kadın ve erkeği ile beraber dünya üzerindeki toplumlar karşısında her açıdan olduğu gibi, kılık kıyafetiyle de kendisini göstermesi gerektiğini düşünüyordu. Kılık ve Kıyafette Değişiklik, Şapka Kanunu, Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler, Soyadı Kanunu, Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması ve Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar Türk milletini her geçen gün dünya devletleri ile yarışır bile hale getiriyordu.

Türk milleti, büyük önder Atatürk’ün yapmış olduğu devrimler sayesinde her açıdan ilerleme kaydetmiş ve günümüzde de Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde yürümeye devam etmektedir. "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir" diyen Atatürk, büyük güçlükler altında elde edilen başarıların devam etmesi için, koymuş olduğu ilkelerin ve yaptığı devrimlerin manasının iyi anlaşılması gerektiğini anlatmaktadır. Kendisini sevmenin vatanı ve milleti için çok çalışıp başarılı olmaktan geçtiğini ifade etmektedir.

Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerin, dün nasıl bizi ayağa kaldırdığını biliyorsak, bugün ve gelecekte de yol haritamızı oluşturduğunu unutmamamız gerekiyor. İşte, bu fikirle hareket ettiğimiz sürece, Atatürk’ün canından çok değer verdiği bu topraklarda Türk milletine yaraşır bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Birkan Soylu

Etiketler: atatürk devrim, atatürk devrimi makalesi, atatürk devrimi yazısı, atatürkün devrimi yazı, atatürk devrimi hakkında bilgi,
Eklenme: 18.06.2009
Okunma: 4119

Yorumlar

Emine Konak - 7 Ocak 2014, Salı 21:58
Türkiyemizi modern ve güçlü bir ülke konumuna getiren Atatürk devrimi bazı ülkelere örnek olmuştur. Atatürk devrimleri milletimiz için yararlı yeniliklerdir.
Hale Çetin - 7 Ocak 2014, Salı 14:30
Atatürk devrimleri hakkında aramış olduğum en güzel kapsamlı ve açıklayıcı bir yazı.Atatürk yapmış olduğu bu devrimler sayesinde Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine getirmiştir.
Veli - 2 Eylül 2009, Çarşamba 23:31
tüm dünya milletleri içerisinde yapılmış en güzel devrim atatürk devrimi ve en güzel yönetim biçimi atatürkün kurduğu cumhuriyettir.
Umutcan ÜRGÜPLÜ - 11 Temmuz 2009, Cumartesi 20:29
Atatürk devrimi Türk devrimi demektir, yaşasın Türk milleti, ruhun şad olsun ulu önderimiz Atatürk
Ceyda Şahika - 10 Temmuz 2009, Cuma 00:10
atatürk devrimi ile çağ atladık
Melek - 21 Haziran 2009, Pazar 10:49
sitenizi devamlı ziyaret ediyorum atatürk devrimi yazınızı oldukça beğendim

Yorum yaz

İsim
E-Posta
Yorum
Son 500 karakter...
Güvenlik
Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası