19 Mayıs Şiirleri

19 Mayıs Şiirleri

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatması ve bu günün Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının anısına yazılmış en güzel 19 Mayıs şiirleri. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yazılmış en güzel şiirler

Samsun

Bir daha bir daha;
Çarpsın dalgalar kayalar!..
Beyaz köpükler gülsün yüzüme
Merhaba Samsun yine geldim sana.

Hoş gör sevdamı,
Yosun gözlü, sarı benizli kız!
Ayrılığa katlanamam,
Yaşayamam sensiz!..

Sokakların denize yan,
Denize karşı.
Beyaz evlerinle daha güzel, daha temiz
Park, sokak, çarşı.

Nice şehirler gördüm,
Nice heykeller seyrettim
Sende ki Anıtın şahlanışını görmedim
Hiçbir şehirde.

Samsun Samsun!
Sen kurtuluşun ilk adımısın.
Samsun sen başlı başına,
19 Mayıs’sın!..

İbrahim Minnetoğlu
19 Mayıs Şiirleri

19 Mayıs’ın Sesi

Ağlıyordu saçı ak dedem,
Ağlıyordu ocak başında ninem,
Ağlıyordu elinin kınası solmamış gelin,
Ağlıyordu bir koca ülke sahipsiz.

Dal uçlarında tomurcuklar olgun,
Çakıl taşlarına değin mutlu deniz,
Dağ doruklarında bulutları eskidi Erzurum’un.
Eskimeyen gündür 19 Mayıs 1919.

Düşüncesi mavilikler örneği geniş,
Köyler, kentler acısına uzanır;
Dağ doruklarına varır bakışları.
Yıllar önce ay mayıs, gün 19.

Yeni doğan güneşle aydınlanmış
Samsun’da bir deniz.
Kıyısında tek yürek bir millet, haykırır kıt’alara;
Anadolu toprağında biz varız!..

Hasan Atabaş

Şu Sonsuz Koşu

Samsun’a ayak basmış Kahraman bugün,
Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda
Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Ata’nın rüyasına gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü...
Biz sonsuz bir sabahtayız... O uyusun,
Sevincimiz coşturur O’nun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun’dan yola,
Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağın Ankara Kalesi’nde hür,
Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,
Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

On dokuz Mayıs’ın hür başına çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ay’ı, gül ay’ı,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

Ceyhun Atuf KANSU
19 Mayıs Şiirleri

Bayram

Bağımsız, hür Türkiye,
Senin eserin Atam,
19 Mayıs’lar her sene
Coşku dolu bir bayram.

Öyle mutlu sevinçli,
Huzurluyuz ki Atam,
19 Mayıs’lar her sene
Sevgi dolu bir bayram.

Yürüyoruz izinde,
Başarılıyız Atam,
19 Mayıs’lar her sene
Sevinç dolu bir bayram.

Birkan Soylu
19 Mayıs Şiirleri

19 Mayıs

Samsun’da o gün doğdu
Türk’ün eşsiz güneşi,
Arasalar bulunmaz
Dünyada onun eşi.

Bütün yurt inliyordu,
Vatan gidiyor diye.
O sanki Türk yurduna
Gökten geldi hediye.

Samsun, Sivas demedi
Bütün yurdu dolaştı,
Türk’ün bu öz evlâdı
Vatanla kucaklaştı.

Bin dokuz yüz on dokuz
Türk’ün temel taşıdır.
Ardından gelen savaş
İstiklâl Savaşı’dır.

Temiz Türk gençliğine
Armağan olsun diye
Bu büyük ve şanlı gün
Bırakıldı hediye.

Ramazan Gökalp ARKIN
19 Mayıs Şiirleri

19 Mayıs Bayramı

Atatürk verdi bizlere
En güzel armağanı,
Millete kutlu olsun
19 Mayıs bayramı.

Dikelim en tepeye
Ay yıldızlı bayrağı,
Millete kutlu olsun
19 Mayıs bayramı.

Haydi herkes törene
Dolduralım alanı,
Millete kutlu olsun
19 Mayıs bayramı.

Birkan SOYLU
19 Mayıs Şiirleri
11.05.2011

Bir Kurtuluş Destanı

Osmanlıydı bir zaman tarihler yazan,
Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan.

Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan,
Zayıfladı kuvvetçe, dediler “hasta adam”.

Asiler çıktı, Osmanlıya başkaldıranlar,
Fitneyle parçaladı hain düşmanlar.

Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan,
Atmak istediler Türk’ü Anadolu’dan.

Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,
Önder seçti kendine Mustafa Kemal’i.

Millet birlik oldu, koştu düşman üstüne,
Nice canlar verildi, Maraş, Urfa, Antep’te.

Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası,
Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı.

Ay ve yıldız dalgalandı akan kanlar üstüne,
Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Âkif’le.

Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar,
Yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.

Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,
Daha sonra kuruldu Milletin İradesi.

Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,
Tarihe şerefiyle yazıldı, bu “Kurtuluş Destanı”.

Bu “Kurtuluş Destanı”dır kuşak boyu sürecek,
İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek

Erdoğan GÜNEŞ

O Geliyor

Yıl 1919
Mayıs’ın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar?
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş.
Bugün Çaltıburnu’ndan gülerek doğan güneş.

Yıl 1919
Mayıs’ın on dokuzu.
Uyanın Samsunlular.
Uyumak ölüme eş.
Diriltir ruhunuzu,
Ufukta bir gemi var.
Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?
Fakat yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?
Bu gemi umut yüklü, insan yüklü, hız yüklü!
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır.
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki, gökler bir küme yıldız yüklü.
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

Yıl 1919
Mayıs’ın on dokuzu.
Ufukta duran gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek elde mi?
Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız, doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli inleyen her yürek canlanacak.
Ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi.
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz.
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel!
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel!

Celal Sahir EROZAN

19 Mayıs

Yıl 1919 Mayıs’ın ondokuzu
İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.
Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,
Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı
Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.
O yürekle değişti milletimin kaderi.
Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!
Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.
Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,
Yeniden hayat verdi o nur Anadolu’ya.

Samsun’da atan yürek Erzurum’dan duyulur.
Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.
Havza, Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.
Vahdettin, Damat Ferit hani şimdi nerdeler?

Milletin iradesi Ankara’da buluştu.
Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.
Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.
Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

İzmir’in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.
Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.
Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.
Gerekirse tarihi yazarız yine kanla!

Sinan ORHAN
19 Mayıs Şiirleri

19 Mayıs

Ben 19 Mayısların sabahı
Aydınlık ektin Anadolu’ya
Umut ektim yıl yıl
Bir verdim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı
1919’da başladım ekmeğe
Umut ektim
Bağımsızlık gülü diktim yüreklere
Amasya’da - Erzurum’da - Sivas’ta
Bir ektim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı
Umutsuz gönüllerde sarı Bafra tütünü oldum
Samsun’da efkâr dağıtan
Havza’da güç oldum
Kaynak suyu gibi ilikleri ısıtan
Yiğit oldum Erzurum’da bar duran

Nakış oldum Sivas kilimlerine
Ankara’da güneş oldum
Bir verdim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı
Cephelerde kan oldum bayrağa renk veren
Talimgâh kışlasında Tokat’ın
Harman oldum pehlivanlara
Zile’de kılıç kuşattım 120 atlıya
12 süvari döndü ama geriye
Bir verdim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı
Sakarya’da sel oldum
Yumruk oldum Tınaztepe’de balyoz gibi
Afyon ovasında yağmur oldum
Anteplimle – Maraşlımla - Konyalımla

Tüm yurdumda tek yürek oldu Büyük Taarruz’da
Tek soluk
Bir verdim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı
Özgürlük rüzgârıyım şimdi
Bağımsızlık güllerim açar bahçelerde
Yenilikler ışır
Çağdaş olma yarışında ulusça
Genci ihtiyarı
Kızı kadını
Gelin
Birlikte derelim uygarlık hasadını

Mehmet YARDIMCI

Etiketler: 19 mayıs şiirleri, atatürk ve 19 mayıs şiirleri, 19 mayısla ilgili şiir, 19 mayıs 1919 şiirleri, 19 mayıs şiir,
Eklenme: 28.04.2010
Okunma: 22298

Yorumlar

Aysel Aslan - 3 Mayıs 2013, Cuma 14:12
Yine bu bayram en güzel 19 mayıs şiirleri özenle ve gür bir sesle okunacaktır. 19 mayıs bayramı hakkında yazılmış olan tüm şiirleri ben severek okurum. Türk gençliğine büyük önem veren Atatürk Türkiye Cumhuriyetini biz gençlere emanet etmiştir.
Zeki - 18 Mayıs 2011, Çarşamba 16:55
Atatürkün Samsuna çıkışını ve milli mücadeleyi konu alan 19 mayısla ilgili şiirler sayfası için tam manasıyla mükemmel diyorum.
Ferit Gülin - 11 Mayıs 2011, Çarşamba 19:44
19 mayıs şiirleri ve atatürk konusunu ele aldığınız bu sayfanın herkese çok faydalı olacağı kesin. 19 mayıs bayramı şiirleri içerisinde en güzel şiirler bu sayfada bir araya getirilmiş. Özgün şiirleriniz ile yaptığınız katkı takdire layıktır.
sıla - 10 Mayıs 2011, Salı 15:46
çok güzel 19 mayıs şiirleri bunlar
nursel - 6 Mayıs 2011, Cuma 15:00
19 mayıs bayramlarında okunan tüm şiirleri büyük bir heyecan ve coşku içerisinde dinliyorum
tarık - 6 Mayıs 2011, Cuma 12:02
19 mayıs bayramımız için çok güzel şiirler sunmuşsunuz teşekkür ederim.
sercan - 5 Mayıs 2011, Perşembe 22:02
içeriği açısından çok güzel 19 mayıs şiirleri konmuş
rafet yörük - 27 Nisan 2011, Çarşamba 14:12
atatürk ve 19 mayıs şiirleri ile ilgili oluşturduğunuz bu bölümü ben çok beğendim.
efecan - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
atatürkü, 19 mayıs şiirlerini ve şairlerini çok seviyor onlara en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
erkut tarcan - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
Atatürk ilke ve devrimleri ile gurur duyuyorum. Atatürkün ilkelerinin izinden ayrılmayacağıma söz veriyorum. Ben bir Türk evladıyım.
Aydın Turan - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
Atatürkün arkadaşları ile birlikte yola çıkarak başlattığı milli mücadele samsunda başlamış ve tüm vatan topraklarına yayılmıştır. Atatürkün 19 mayıs gününü türk gençliğine adaması türkiyeninde geleceğini bizlere armağan ettiğinin en büyük kanıtıdır. vatan topraklarımızın kutsiyetini iyi kavramalı, bir karış toprak için binlerce mehmetçiğimizin canını verdiğini unutmamalıyız.
zeliha kalkan - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
en anlamlı en güzel 19 mayıs şiirleri bence bunlardır
hale kocabıyık - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
anlamlı 19 mayıs şiirleri ile bu sayfada karşılaştım, siteniz yine en büyük atatürk sitesi sloganını hak etmiş, tebrikler yönetiminize.
gülizar - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
en güzel 19 mayıs şiirleri olma yolunda bu şiirler hızla ilerliyor, bravo.
lale yılmaz - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
atatürkümüzü saygı ile anıyorum. ona hitaben yazılmış olan 19 mayıs şiirlerinin sahibi olan şairleri tebrik ediyorum, varolsunlar.
feride - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
bu 19 mayıs şiirleri bence yazılmış en güzel 19 mayıs şiirleri
metin çınar - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olan atatürkün samsuna çıkış tarihi olan 19 mayıs gününe hitaben yazılmış olan 19 mayıs şiirleri hepimizin milli hislerine tercüman oluyor.
nedim - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
en şahane 19 mayıs şiirleri burada
cemile - 1 Mayıs 2010, Cumartesi 14:52
19 mayıs şiirleri süper olmuş, beğenerek okudum

Yorum yaz

İsim
E-Posta
Yorum
Son 500 karakter...
Güvenlik
Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası