Cumhuriyet Bayramının Anlam ve Önemi

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile yeni bir Türk devleti kurulmuştu. Millet egemenliğine dayandığı ve demokratik bir yapıya sahip olduğu için, devletin isminin “Cumhuriyet” olması gerekiyordu. Ancak o günkü siyasi ortamın uygun olmaması nedeniyle rejimin adı açıklanmamış, iç ve dış düşmanların bunu bölücü amaçla kullanmalarına meydan verilmek istenmemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, elçi kabul etme ve atama, yasaları uygulatma, devleti temsil etme yetkilerine sahip olduğu halde, kendisine “Devlet Başkanı” anlamına gelen bir unvan verilmemişti. Bu nedenle devlet başkanlığı boş gibi görünüyordu.

Büyük zaferin kazanılmasından sonra 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılarak cumhuriyete giden yolda, en önemli engel aşılmış oldu. Mecliste hala, saltanatın kaldırılmasına rağmen, halifeyi devlet başkanı gibi görenler vardı. Gerçekte, rejimin değişeceği ve kişisel yönetime son verileceği Amasya Genelgesi’nde ilk kez şu şekilde belirtilmişti: “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Rejimin değişeceği konusu daha sonra, Erzurum ve Sivas kongrelerinde de ifade edilmiştir.

23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Nisan 1920 günü kabul ettiği ilk kararla, “TBMM’nin Türk milletinin gerçek temsilcisi olduğu, TBMM’nin üzerinde başka bir güç tanınmadığını” belirtmişti. Bu, cumhuriyet idaresinin başlangıcı demekti.

TBMM, 1 Nisan 1923’te yeni seçimlerin yapılmasına karar verdi. Yapılan seçimler sonucu, ikinci TBMM 11 Ağustos 1923’te toplandı. TBMM kısa bir süre sonra, 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması’nı onayladı. (23 Ağustos 1923). Lozan Barış Antlaşması, Kurtuluş Savaşı’nı tamamlayan siyasi bir zafer oldu.

27 Eylül 1923 günü Türk basını, Mustafa Kemal Paşa’nın Avusturyalı bir gazeteciye Cumhuriyetin teşekkül edeceğine dair verdiği beyanatın ardından, Ankara’da çıkan Yeni Gün gazetesi, 8 Ekim 1923 günü, “Yakında Cumhuriyet ilan edilecektir” başlığı ile bir makale yayımladı.

27 Ekim’de Ali Fethi (Okyar) Bey’in başkanlığındaki hükümetin istifa etmesinin ardından gelişen olaylar cumhuriyetin bir an önce ilan edilmesini ve Cumhurbaşkanının bir an evvel seçilmesini mecbur kılıyordu.

Nihayet, parti grubunda görüşe sunulan tasarının kabul edilmesinin ardından, aynı gün 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa oy birliği ile Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile devlet rejiminin adı konuldu ve bu konudaki tartışmalar ortadan kalktı. Devlet başkanlığı sorunu çözümlendi. Meclis tarafından seçilen hükümet yerine, anayasa gereği kabine sistemine geçildi.

Devletin temel organlarının seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçim olan cumhuriyet, mutlak halk egemenliğini savunan bir devlet şeklidir. Cumhuriyet rejiminde Devlet Başkanı olan Cumhurbaşkanı’nı halk yada halkın seçtiği temsilciler (TBMM) seçer. Bu yönleriyle cumhuriyet, demokrasinin en gelişmiş şekli, demokrasi prensibinin en iyi uygulanmasını temin eden bir siyasi rejimdir.

Seçim esasına dayanan bir idare olması cumhuriyet yönetiminin birinci özelliğidir. Seçme ve seçilme hakkı bakımından belli bir kişiye, belli bir zümreye, belli bir sınıfa hiçbir ayrıcalık tanınmaz. Cumhuriyet yönetiminde belli bir süreliğine seçimle iş başına gelenler, görev süresi boyunca millet menfaatleri doğrultusunda çalışmalarda bulunurlar. Yani cumhuriyet, bir başka deyişle kamu yararını ön planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şeklidir. Çünkü cumhuriyet kuvvetini, belli bir kişi ve sınıf hakimiyetinden değil, millet iradesinden almaktadır.

Cumhuriyet rejimi milletimize çok şeyler kazandırmıştır. Her şeyden evvel devlet ve siyasi hayatımıza egemenliğin bir şahsa, bir zümreye, bir sınıfa değil, millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır.

Cumhuriyet rejimi, ülkemizde bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayarak, hiçbir kimseye ayrıcalık tanımayarak, herkesin temel hak ve hürriyetlerini devlet teminatı altına alarak birleştirici bir özelliğinin varlığını da ispat etmiştir.

Cumhuriyet rejimi, insana verdiği değer ve milletimize sağladığı insan hak ve hürriyetler nedeniyle, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda en iyi ortamı oluşturmuştur.

Milletimizin Atatürk’ün önderliğinde bütün engelleri bir bir aşarak uygar bir toplum haline gelişi, laik ve demokratik cumhuriyet rejimi sayesinde mümkün olabilmiştir. Laik ve aynı zamanda demokratik bir cumhuriyet rejimine sahip olmamız, memleketimizin geleceği bakımından oldukça önemlidir. İşte bu yüzden anayasamızda “Türkiye Cumhuriyeti’nin idare şeklinin Cumhuriyet olduğu” hükmünün değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ayrı bir anayasa maddesiyle teminat altına alınmıştır.

Atatürk Onuncu Yıl Nutku’nu okurken cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim gününü en büyük bayram olarak armağan etmiştir (29 Ekim 1933). Görüldüğü üzere, cumhuriyetin anlam ve önemi oldukça büyük olup, Atatürk’ün büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına ve bütünlüğüne var gücümüzle sahip çıkmalıyız.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı anısına her yıl 29 Ekim’de kutlanan milli bir bayramdır. Her yaştan insanımızla Cumhuriyet Bayramı törenlerine coşku içerisinde katılarak, birlik ve beraberliğimizi bütün dünyaya göstermeliyiz.

Etiketler: 29 ekim anlam ve önemi, cumhuriyetin anlam ve önemi, cumhuriyet bayramı anlamı ve önemi,
Eklenme: 22.10.2010
Okunma: 41377

Yorumlar

Gülsen - 30 Temmuz 2014, Çarşamba 23:29
29 ekim cumhuriyet bayramının anlam ve önemini belirten makale şeklinde yazılmış olan yazıyı çok beğenerek okudum.
Nazmiye - 3 Eylül 2013, Salı 12:49
Burada yazılı olan cumhuriyetin anlam ve önemini anlatan makalenin içeriğini beğendim. Cumhuriyet anlam ve önemi bakımından bizlere çok şeyler ifade eder. Bu yüzden de bu duyguları belirten yazılara daha çok ağırlık verilmesini isterim.
Burcu Şanlı - 20 Ağustos 2013, Salı 09:50
29 ekim cumhuriyet bayramının bizim için anlam ve önemi çok büyüktür. Bu yazı da bunu mükemmel anlatmışsınız. Cumhuriyet bayramı anlam ve önemi açısından incelendiğinde 29 Ekim tarihinin Yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş tarihi olması ve cumhuriyet yönetimi sayesinde halkın yönetimde söz sahibi olması gibi önemli olayların yaşanmış olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden 29 ekim cumhuriyet bayramının anlam ve önemini bu yazıdaki gibi açıklayalım ve anlayalım.
saliha - 14 Ekim 2012, Pazar 13:47
29 ekim cumhuriyet bayramının önemi ile ilgili yazılar içinde en güzel yazı işte bu yazıdır
öncü - 13 Ekim 2012, Cumartesi 10:51
cumhuriyet bayramı nın anlamı ve önemi yazısı kısaca cumhuriyeti ve bayramı çok güzel özetlemiş
Afife - 5 Ekim 2012, Cuma 10:10
Her cumhuriyet bayramında 29 ekim cumhuriyet bayramı anlam ve önemi hakkında güzel yazılar yazılır. Bu yazınızda başarılı bir çalışmanın örneğini sunmuşsunuz. Örnek cumhuriyet bayramının anlam ve önemi yazısı için sizi kutlarım.
suat - 4 Ekim 2012, Perşembe 10:09
29 ekim cumhuriyet bayramının anlam ve önemi saymakla bitmez
Belgin - 20 Şubat 2012, Pazartesi 23:16
Nihayet cumhuriyet bayramının anlam ve önemi nedir diye başka bir araştırma yapmaya gerek kalmadı. Cumhuriyet bayramımızın anlam ve önemini belirten yazınız için sizlere teşekkür ederim.
gül - 25 Ekim 2011, Salı 10:43
29 ekimin anlamı ve önemi ile ilgili verdiğiniz bu özel bilgiler için bende sizi tebrik ediyorum
ceyhun - 25 Ekim 2011, Salı 10:41
Atatürkün bizlere hediyesi ve emaneti olan 29 ekimin anlam ve önemi çok büyüktür. Bizler cumhuriyetin çocukları olarak Atatürkün izinde yürüyeceğimize ve her cumhuriyet bayramının önemine işaret edeceğimize söz veriyoruz.
emin - 20 Ekim 2011, Perşembe 14:32
cumhuriyeti ilan eden atatürke can teşekkür ediyorum eğer o olmasaydı şimdi ülkemiz böyle olmazdı
şahinde - 25 Eylül 2011, Pazar 09:34
cumhuriyet bayramının önemi çok büyüktür herkes bunun bilincinde olmalı ve cumhuriyetin değerini daha iyi anlamalıdır
cumhur - 25 Eylül 2011, Pazar 09:33
örnek yazı diye buna derim
tuğrul - 25 Eylül 2011, Pazar 09:32
29 ekim cumhuriyet bayramı günün anlam ve önemi ile ilgili makale yazısı çok başarılı bir çalışma örneği olmuş tebrik eder üstün başarılar dilerim
hakan bey - 11 Eylül 2011, Pazar 14:12
ülkemizin kurucusu ve türkiyenin çağdaşlaşmasındaki en büyük pay sahibi olan atatürke şükranlarımı sunarken cumhuriyet bayramının anlam ve önemi hakkında yazdığınız makale içinde teşekkür eder web sitenizdeki kaliteli içerikten dolayı da tebrik ederim
fatma gül - 7 Eylül 2011, Çarşamba 11:44
Atatürkün bizlere armağan ettiği cumhuriyet bayramının anlam ve önemi nedir şeklinde sorulacak olan bir suale en iyi yukardaki metnin okunmasıyla verilebileceği kanaatindeyim.
Tahir - 22 Ekim 2010, Cuma 13:38
29 ekim cumhuriyet bayramının önemi nedir diye aramıştım bende. Atatürkün kurduğu cumhuriyete yakışır bir bayramdır bu bayram, cumhuriyet bayramının önemi: milletimizin devlet yönetiminde kendi seçtiği kişileri, millet adına söz sahibi yapma özgürlüğünün kutlanmasından ileri gelmektedir. Eskiden kalma, babadan oğula geçen yönetim şeklinin kaldırılarak, devlet yönetiminin halkın seçtiği kişilere verilmesinin anısına kutlanır cumhuriyet bayramı. En güzel bayram bence cumhuriyet bayramıdır.
bilge - 22 Ekim 2010, Cuma 13:32
29 ekim cumhuriyet bayramının önemi güzel ifade edilmiş
başak - 22 Ekim 2010, Cuma 13:31
29 ekim cumhuriyet bayramı anlam ve önemi hakkında geniş ve anlamlı bir yazı hazırlanmış olmasına sevindim.
hale - 22 Ekim 2010, Cuma 13:29
cumhuriyet nedir cumhuriyetin anlam ve önemi ile bizlere bu günleri kazıran atatürkün hediyesi olan cumhuriyet bayramının anlam ve önemi hakkında güzel ve bilgilendirici bir yazı olmuş, hazırlayan yazara teşekkür ederim.
ahmet - 22 Ekim 2010, Cuma 02:15
29 ekim cumhuriyet bayramının anlam ve önemi ile ilgili yazınız çok harika olmuş. Cumhuriyetin anlam ve önemi ile ilgili düzgün ve akıcı bir makale.

Yorum yaz

İsim
E-Posta
Yorum
Son 500 karakter...
Güvenlik
Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası