Atatürk’ün 19 Mayıs İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün 19 mayıs ile ilgili sözleri

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ve yaşanan süreç içerisinde meydana gelen olaylar hakkında söylemiş olduğu tarihi sözleri (görüş ve düşünceleri).

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkması Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bu olay ile Türk Millî Mücadelesi fiilen başlamış, bu tarihten sonraki süreç tam bir bağımsızlık mücadelesi şeklinde geçmiştir.

Atatürk, Türk Milletini haksızlık ve esarete karşı harekete geçirmiş, Millî Mücadelenin başarıya ulaşmasında millet gerçeğinden hareket ederek, davanın meşruluk kazanmasında, kuvvet bulmasında, başlıca rol oynamıştır.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ve genel durum ile ilgili olarak, Hatıralarında, Nutuk, Söylev ve Demeçlerinde geçen önemli sözleri

Atatürk, Ankara Halkevi’nde yaptığı bir konuşmasında, 19 Mayıs 1919 gününü ve Gençlik Marşı’nın tarihsel anlamını şu sözlerle değerlendirmişti: “Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde hiç bir maddi kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milleti’ne güvenerek işe başladım. Samsun’dan Anadolu içlerine kırık bir otomobille gidiyordum... O kırık otomobil Anadolu içlerinde ilerlerken ben daima düşünür ve yaverime “Dağ Başını Duman Almış” marşını söyletirdim. Ben Türk ufuklarından bir gün behemahal bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. O marşı okutup tekrar ettirmekteki maksadım, Türk’ün bu güneşi doğunca, muvaffak olacağını anlatmaktı.” Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.II, s.284.

“Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da millî hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak... İşte İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da, Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar, bu karar olmuştur...Türk’ün haysiyeti ve gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa, mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklâl ya ölüm!” Kemal Atatürk, Nutuk, 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1989, s.1 vd.

Millî Mücadele’ye hazırlanan Mustafa Kemal, İstanbul’da bulunduğu sıralarda, devletin içinde bulunduğu durumun muhâsebesini yapıyordu. Mondros Mütârekesi yapıldıktan hemen sonra İngilizlerin Türkler hakkındaki şikayetleri üzerine Anadolu’ya gönderilen Mustafa Kemal Paşa, bütün doğu illeri için Ordu Müfettişliği yetkisini de alıyordu. tarihî misyonunu yerine getirmek için önemli bir fırsat yakalayan Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezaretinden çıkarken şöyle diyordu, “Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamış ki kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum, tarif edemem. Nezaretten çıkarken, heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önünde geniş bir âlem, kanatlarını çırparak uçmağa hazırlanan bir kuş gibi idim”. Atatürk’ün Hatıraları, s.111.

Atatürk, Samsun’a çıkışından üç gün sonra, 22 Mayıs 1919’da, Ordu müfettişi olarak, Samsun’dan İstanbul’a gönderdiği raporda, “Millet, millî hakimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır” diyerek “millet” gerçeğini ortaya koymuştur. atam.gov.tr

Atatürk’ün milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık ve 19 Mayıs’ı bayram olarak armağan ettiği Türk gençliği ile ilgili sözleri

“Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyliyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakarlıkta bulundukça başarılı olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.” (1919)

“Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.” (1923)

“Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez” (1919)

“Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim” Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü, (1952): Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.II.Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara: s.76.

“Bir amaca doğru yürürken, kişisel düşünce ve çıkarları, bir tarafa bırakarak, el ele vermek icap eder; başarının sırrı budur. Unutulmamalıdır ki, bizlerin gerçek görevi toplumumuzun gelecekteki yüksek menfaatlerini sağlamaya çalışmaktır.” (1923)

“Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlatlarıdır. Millet analarıyla, babalarıyla, hemşireleriyle mücadeleyi kendisine ideal kabul etti. Biliyorsunuz ki, asırlarca meydana gelen mücadeleler ve bunların neticeleri olarak da büyük tarihi zaferler vardır. Fakat o zaferleri kazananlar kendi ideallerinin değil, şunun bunun hırsı peşinde kul köle olarak bulunmuşlardır. Halbuki milli mücadelede kişisel hırs değil, milli ideal, milli onur, gerçek etken olmuştur.” (1925)

“Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz.” (Nutuk)

“Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur.” 1927 (Nutuk I, S. 13-14)

“Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlâtlarından ibarettir. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” (21 Haziran 1922)

“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz.”

“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.”

“Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.”

Etiketler: atatürkün 19 mayıs ile ilgili sözleri, atatürk 19 mayıs sözleri, atatürkün sözleri, 19 mayıs hakkında sözler,
Eklenme: 16.05.2011
Okunma: 21484

Yorumlar

Serdar Pala - 25 Mayıs 2015, Pazartesi 21:38
En güzel 19 Mayıs sözleri elbette Atatürk tarafından söylenmiştir. Bana göre de Atatürk Samsun ilimize geldiğinde Kurtuluş Savaşımız başlamış Türk milleti Atatürkün önderliğinde Milli Mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır.
Nilgün Nilay - 17 Haziran 2013, Pazartesi 10:41
Atatürk gençliği, vatanını milletini ve atasını çok sever. atatürkün 19 mayıs ve gençlik ile ilgili sözleri Türk gençliği için söylenmiş güzide sözlerdir. Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini genç nesillere emanet etmiştir. 19 mayıs ve atatürkün sözleri hakkında hazırlanan bütün bilgilerin Türk gençliği için faydalı olacağını düşünüyorum.
fatih - 10 Mayıs 2013, Cuma 22:21
Her sene kutladığımız 19 mayıs atatürkü anma gençlik ve spor bayramı ile ilgili büyük önderimiz atatürke ait olan sözleri yazmanıza çok sevindim. 19 mayıs ile ilgili sözler hakkında güzel ve detaylı bir yazı hazırlanmış.
gizem - 1 Mayıs 2013, Çarşamba 12:50
atatürkün 19 mayıs günü ile ilgili söylediği sözler onun türk gençliğine olan güven ve itimadını gözler önüne seriyor.
züleyha - 11 Mayıs 2012, Cuma 17:48
atatürk 19 mayıs önemini anlatan sözler söyleyerek milli bağımsızlığın önemine vurgu yapmıştır
yegane yeşim - 8 Mayıs 2012, Salı 13:29
atatürkün 19 mayıs ile ilgili sözleri onun vatanını ne kadar çok sevdiğinin göstergesidir
Zümrüt - 8 Mayıs 2012, Salı 13:26
Atatürkün 19 mayıs sözleri iyi düşünüldüğünde Atatürk ve o dönemin başarılı kişilerinin hangi şartlar altın çalışarak bu ülkeyi kurduklarını çok daha iyi anlayabiliriz.
Reşat - 28 Nisan 2012, Cumartesi 14:14
Atataürk 19 mayıs bayramı sözleri ile milletimize vatan sevgisini ve milli egemenlik duygusunu aşılamak istemiştir. Bağımsızlığın önemine ilişkin bir çok söz söyleyerek Türk gençliğinin her konuda duyarlı olmasını ve vatan sevgisi ile ülkelerine hizmet etmelerini istemiştir.
ferda - 18 Mayıs 2011, Çarşamba 17:03
Atatürkün 19 mayısla ilgili sözleri Türk milleti için yol gösterici niteliktedir.
jale - 18 Mayıs 2011, Çarşamba 16:53
Atatürk 19 mayısla ilgili güzel sözler söylemiş.
nesrin - 17 Mayıs 2011, Salı 20:52
Atatürk için hazırlanmış en güzel site bu site. Aranan bütün Atatürk konularını en geniş kapsamı ile bu sitede bulabiliyorum.
Nergiz - 16 Mayıs 2011, Pazartesi 20:56
Türk halkı Atatürkün 19 mayıs sözleri ile bağımsızlığın anlam ve önemini daha iyi kavramıştır.

Yorum yaz

İsim
E-Posta
Yorum
Son 500 karakter...
Güvenlik
Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası